+386 5 663 77 00 ovg@zrs-kp.si
4. - 6. 10. 2021 / 4th to 6th October 2021

Častno pokroviteljstvo konference »OTROK V GIBANJU / A CHILD IN MOTION«

 

Spoštovani prof. dr. Pišot,

ko mi izvrstne posameznice in posamezniki, podjetniki, nevladne organizacije ali drugi uresničevalci različnih projektov predstavljate svoje delo, vedno znova ugotavljam, da imamo v Sloveniji mnogo izjemnih družbeno angažiranih posameznikov z veliko znanja, energije in volje pomagati sočloveku.

Raziskovalci Inštituta za Kineziološke raziskave Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (ZRS Koper) pomembno prispevate k temu, kako bolje organizirati in ponuditi vsebine gibalne oz. športne aktivnosti. Vesel sem, da boste problematiko osvetlili tudi na 11. mednarodni znanstveni in strokovni konferenci »OTROK V GIBANJU / A CHILD IN MOTION«, ki jo organizirate v Tednu otroka, oktobra 2021. Tematika je v luči epidemije koronavirusne bolezni izjemno pomembna, saj ukrepi za zajezitev epidemije s seboj prinašajo tudi številne izzive – vsekakor tudi na obravnavanem področju. O njih se moramo ne le pogovarjati, temveč za (morebitne) negativne posledice iskati predvsem učinkovite rešitve. Tudi zato mi bo v čast prevzeti častno pokroviteljstvo nad konferenco, ki jo organizirate v začetku oktobra 2021. Z veseljem se je bom tudi udeležil in nagovoril udeležence. S spoštovanjem,

 

Peter Svetina varuh človekovih pravic

 

 

 

Najava

 

Znanstveno-raziskovalno središče Koper INŠTITUT ZA KINEZIOLOŠKE RAZISKAVE

Centro di ricerche scientifiche Capodistria, ISTITUTO DI RICERCHE KINESIOLOGICHE

Science and Research Centre Koper, INSTITUTE FOR KINESIOLOGY RESEARCH

 

v sodelovanju s partnerji

vabi na

11. MEDNARODNO ZNANSTVENO IN STROKOVNO KONFERENCO “OTROK V GIBANJU”

“CHILD IN MOTION – THE LOCKDOWN AFTERMATH” 

»OTROK V GIBANJU – PREMAGAJMO POSLEDICE UKREPOV OMEJITVE GIBANJA« 

4. – 6. Oktober 2021

Portorož, Slovenija

 

Spoštovani!

Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za kineziološke raziskave in partnerji organiziramo 11. mednarodno znanstveno in strokovno konferenco »Otrok v gibanju«, z delovnim naslovom »Otrok v gibanju – premagajmo posledice ukrepov omejitve gibanja. Leto 2020 je zaznamoval izbruh COVID-19 pandemije, kateremu so sledili številni ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusne bolezni, ki pa so hkrati močno posegli tudi v vsakdanje življenje otrok in mladostnikov. Če je bilo gibanje do nedavnega svobodno, je v obdobju epidemioloških ukrepov postalo močno omejeno, nezaželeno ali celo prepovedano. Z bogatimi izkušnjami tega obdobja se bomo na konferenci spraševali, kako dobro smo se v tej situaciji znašli, kako smo (se) prilagodili (na) nov način življenja in dela, kaj nam bo ta izkušnja prinesla ter v kakšni »kondiciji« in kako drugačni se bomo mi in otroci ter mladostniki vrnili v stare tirnice.

V okviru 11. mednarodne znanstvene in strokovne konference smo oblikovali naslednje tematske sklope:

gibalna/športna aktivnost otrok;

gibalne kompetence v celostnem razvoju otrok;

biomehanski, fiziološki in zdravstveni vidiki gibalnega razvoja otroka;

psihološki, socialni in pedagoški vidiki gibalnega razvoja otroka;

razvojna nevroznanost: vzvodi za intervencije v razvoju otrok in mladostnikov;

sistemske spremembe in nove regulative na področju organizirane gibalne/športne aktivnosti otrok in mladostnikov.

fizično okolje in vpliv na gibalni razvoj otroka;

priložnosti in pasti poučevanja na daljavo;

uravnotežena prehrana in celostni razvoj otroka;

prilagojena gibalna/športna aktivnost otroka.

Tudi tokrat bodo z nami številni domači in tuji strokovnjaki, ki bodo predstavili svoja videnja in raziskovalne izkušnje na obravnavanih področjih. Ravno tako bo v okviru konference potekala sekcija delavnic, katerih namen je prenos dobrih praks iz obdobja ukrepov za zajezitev epidemije v vsakdanje delo. V programu je predvidena tudi okrogla miza, kjer bodo strokovnjaki razpravljali o potrebnih regulativah na področju organizirane gibalne/športne aktivnost otrok in mladostnikov.

Konferenca se bo odvijala v Portorožu od ponedeljka, 4.10.2021 do srede 6.10.2021.

Pomembni datumi:

do 20. julija 2021 oddaja povzetkov prispevkov

do 10. avgusta 2021 potrditev sprejetja prispevkov

do 15. avgusta 2021 prijava udeležencev (aktivnih in pasivnih)

do 20. avgusta 2021 plačilo nižje kotizacije za udeležence s potrjenimi prispevki

do 1. septembra 2021 plačilo kotizacije za udeležence s prispevki v e-zborniku

do 15. septembra 2021 plačilo kotizacije za udeležence brez prispevkov

4. oktober 2021 začetek konference.

Več informacij o konferenci najdete na spletni strani www.ovg.si

Vljudno vas prosimo, da novico o poteku konference posredujete vašim sodelavcem in kolegom doma in v tujini.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu ovg@zrs-kp.si

Vljudno vabljeni!

doc. dr. Saša Pišot
Predsednica organizacijskega odbora
prof. dr. Rado Pišot
Predsednik znanstvenega sveta