+386 5 663 77 00 ovg@zrs-kp.si
7. - 9. 10. 2019 / 7th to 9th October 2019

Organizacijski odbor

Predsednica:

 • Tadeja Volmut, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Slovenija

Člani:

 • Saša Pišot, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za kineziološke raziskave, Slovenija
 • Katja Koren, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za kineziološke raziskave, Slovenija
 • Matej Kleva, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za kineziološke raziskave, Slovenija
 • Irena Tozan, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Služba za nacionalne projekte, kontroling in planiranje, Slovenija
 • Martin Vižintin, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Center za informacijsko in infrastrukturno podporo raziskovanju, Slovenija
 • Martina Lovrečič, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Tajništvo in nabavna služba, Slovenija
 • Giuliana Jelovčan, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Slovenija
 • Črtomir Matejek, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Slovenia
 • Stojan Puhalj, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Slovenija
 • Janja Bogataj, Ravnateljica vrtca Škofja Loka in predsednica Skupnosti vrtcev Slovenija, Slovenija