+386 5 663 77 00 ovg@zrs-kp.si
7. - 9. 10. 2019 / 7th to 9th October 2019

VABLJENI PREDAVATELJI

Plenarni predavatelji

Prof. dr. Anita Hökelmann

Inštitut za športne znanosti, Univerza v Magdeburgu, Nemčija

Prof. Dr. Anita Hökelmann, doktorica znanosti s področja športa (Univerza za šport, v Leipzigu). Je profesorica na Oddelku za kineziologijo na Oddelku za znanost na Univerzi Otto-von-Guericke v Magdeburgu. Je tudi vodja mednarodnega magistrskega študija »Analiza uspešnosti v športa«, vodja modula: Motorična kontrola in analiza gibanja. Dr. Anita Hökelmann je avtorica več kot 150 znanstvenih publikacij (članki v revijah, monografije, poglavja o knjigah in avtorsko zaščiteni instrumenti.) Na mednarodnih, nacionalnih, regionalnih in državnih konferencah je izvedla 75 raziskovalnih in strokovnih predstavitev ter vodila 20 mednarodnih plesnih delavnic, 4 mednarodne konference (2003, 2006,) Kongres „Performance Analysis of Sport“ (WCPAS 8) leta 2008 ter konferenco »Aktivno zdravo staranje« (AHA 2015). Delala je kot gostujoča predavateljica v Kanadi, ZDA, Rusiji, Franciji, Italiji, na Poljskem, Češkem, Norveškem, Madžarskem, v Ukrajini, Latviji, na Hrvaškem, v Sloveniji in Grčiji. Je vodja plesne akademije za seniorje v Magdeburgu.

Na konferenci se bo predstavila s predavanjem: »Gibalna / športna aktivnost in kognicija«


Prof. dr. Sandra Pais, dr. med.

Center za raziskovanje in razvoj na področju zdravja, Univerza Algavre, Potrugalska

Dr. Sandra Pais, dr. med., je vodilna raziskovalka Centra za biomedicinske raziskave (CBMR) in Biomedicinskega centra Algarve (ABC). Ima več kot 20 let pedagoških izkušenj na področju visokega šolstva na Portugalskem, od leta 2017 deluje na Oddelku za biomedicinske znanosti in medicino Univerze v Algarveju. Je koordinatorica projekta »Health Ageing and Kinetic Laboratory« na CBMR. Njena glavna raziskovalna področja so: učinki staranja na funkcije in mišično-skeletne spremembe, nefarmakološki pristopi pri zdravljenju osteoartritisa ter razvoj in vrednotenje intervencijskih programov na področu javnega zdravja. Trenutno izvaja pilotno študijo Nacionalnega programa za spodbujanje telesne dejavnosti v lokalnih zdravstvenih centrih nacionalnega zdravstvenega sistema ter je zadolžena za koordinacijo več Interreg projektov.

Na konferenci se bo predstavila s predavanjem: »Zakaj otroci ne sodelujejo v šolskih športnh dejavnostih? Realnost regije Algarve«


Prof. dr. Marcela González-Gross

Oddelek za zdravje in človekovo delovanje, Fakulteta za telesno aktivnost in športne znanosti INEF, Tehniška univeza v Madridu, Španija

Prof. dr. Marcela González Gross je doktorirala iz farmacije in magistrirala iz prehrane na Univerzi Complutense v Madridu. V okviru post-doktorskega raziskovanja je delala na Oddelku za medicinsko fiziologijo na Univerzi v Granadi (Španija), pri Immunonutrition Research Group na Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Madrid, Španija) in na Oddelku za fiziologijo in patofiziologijo na Univerzi v Bonnu (Nemčija). Od leta 2004 deluje na Politehnični Univerzi v Madridu, najprej kot izredna profesorica in od leta 2012 kot redna profesorica za športno prehrano in fiziologijo vadbe na Fakulteti za fizične in športne znanosti-INEF pri UPM. Odgovorna je za raziskovalno skupino o prehrani, telesni vadbi in zdravem načinu življenja (ImFINE). Že 30 let analizira prehransko stanje in njegov vpliv na funkcionalno in kognitivno raven zdravih oseb in na tiste z dejavniki tveganja z različnimi stopnjami telesne pripravljenosti, zlasti mladostnikov in starejših. Je znanstvena vodja Exercise is Medicine®, (Vadba kot zdravilo) Španija, ustanovna članica mreže EXERNET, članica CIBERobn, podpredsednica španske prehranske družbe (SEÑ) in članica mednarodne zveze prehranskih družb (IUNS). Objavila je več kot 300 recenziranih znanstvenih člankov v JCR revijah (v PUBMED skupaj z drugimi publikacijami, poglavji o knjigah itd., se je udeležila več kot 400 kongresov in konferenc, med temi kar 150-krat kot vabljena predavateljica. Sodelovala je pri 55 raziskovalnih projektih, od tega 22 kot vodilni raziskovalec. Odgovorna je za razvoj „Piramide zdravega življenjskega sloga za otroke in mladostnike“, ki je pionirski koncept na svetovni ravni, saj vključuje prehranski vnos, telesno aktivnost, spanje, higieno in druge navade. V svojem pedagoškem delu je mentorirala 36 magistrskih del in 17 doktorskih disertacij med katerimi jih je veliko prejelo nagrade. Prejela je več nagrad, zadnjo nacionalno nagrado za raziskovanje športne medicine ji je podelila Univerza de Oviedo leta 2016.


Uvodni predavatelji v sekciji

prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Slovenija

Primarij doc. dr. Jernej Završnik, dr. med. spec. ped. je zaključil doktorski študij na področju Biomedicinskih ved na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je bil tudi izvoljen v habilitacijski naziv docent iz področja Pediatrije. Srednjo šolo je zaključil v Sioux City, Iowa, dodiplomsko medicinsko izobrazbo in magisterij znanosti iz področja medicinskih znanosti pa na Medicinski fakulteti Univerze v Zagrebu. Njegov raziskovalni interes je osredotočen predvsem v otroško kardiologijo in preventivno medicino. Zelo je aktiven v mnogih nacionalnih in mednarodnih društvih in združenjih, prav tako pa je bil tudi predsednik skupščine Zdravniške zbornice Slovenije. Objavil je preko 200 znanstvenih in strokovnih člankov in aktivno sodeloval v mnogih nacionalnih in mednarodnih konferencah, kot predavatelj, moderator in organizator.

Na konferenci se bo predstavil s predavanjem: »Pomen gibanja za skladen otroški razvoj«


doc. dr. Primož Kotnik, dr. med.

Katedra za pediatrijo, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Slovenija

Doc. dr. Primož Kotnik je diplomiral na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1999. Doktorat znanosti na temo signaliziranja antidiuretičnega hormona je dokončal leta 2005. Del doktorata je opravil pod mentorstvom prof. Sorena Nielsna na priznanem Water and Research Centre v Aarhusu na Danskem. Podoktorski program je opravil pod mentorstvom prof. Martina Wabitscha na Univerzitetni Pediatrični kliniki v Ulmu, Nemčija, kjer je preučeval endokrino funkcijo maščobnega tkiva. Od leta 2000 je zaposlen na Kliničnem oddelku za endokrinologijo, diabetes in metabolizem, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, od leta 2015 pa tudi kot visokošolski učitelj na Katedri za pediatrijo, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Klinična in raziskovalna področja na katerih je še posebej aktiven so rast, endokrina funkcija maščobnega tkiva in debelost pri otrocih. Sodeloval je pri številnih raziskovalnih projektih Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in Javne agencije za raziskovalno dejavnost. Kot znanstveni sodelavec je trenutno vključen v prenovo preventivnih javnozdravstvenih programov v Republiki Sloveniji, kjer sodeluje pri pripravi programov za zgodnjo multidisciplinarno prepoznavo in intervencijo pri zdravstvenih stanjih povezanih z nezdravim življenjskim slogom otrok.

Na konferenci se bo predstavil s predavanjem: »Telesna aktivnost in rast otroka«


doc. dr. Marta Bon

Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani, Slovenija

dr. Marta Bon, docentka na Fakulteti za šport, Univerze v Ljubljani že od leta 1993 sodeluje (ali je sodelovala) pri predmetih: Rokomet, Odnosi z javnostmi v športu in na predmetu Management v športu. Njena bibliografija obsega preko 180 strokovnih in znanstvenih ter poljudnih del, med drugim je soavtorica štirih knjig. Sodeluje na znanstvenih in strokovnih posvetih in kongresih doma in v tujini. Sodeluje tudi z Ministrstvom za zdravje in OKS – ZŠZ pri organizacije Evropskega tedna športa oziroma je programski koordinatorica posveta: Kaj je zdrav šport mladih (2017, 2018). Na strokovnem področju je bil uspešna selektorica slovenske ženske reprezentance, dosegla dve medalji nazemskih igrah 1996 in 2015 ter prvo uvrstitev na ŽRR na svetovno prvenstvo. Bila je tudi selektorica ženske reprezentance Švice. Bila je predsednica Strokovnega sveta RZS in do leta 2010 članica Predsedstva RZS, članica odbora za vrhunski šport pri OKS ter podpredsednica vladnega strokovnega sveta za šport.do 2017. Je članica strokovnega sveta RZS in predsednica odbora za šport pri MOL. Že več kot desetletje sodeluje pri izobraževanju in usposabljanju strokovnih kadrov v športu v Sloveniji; je tudi članica Akreditacijske komisije. Marta Bon mednarodno deluje kot članica mednarodnega projekta za dvojno kariero v športu (AMID), je predavateljica (Lector EHF) v okviru Evropske rokometne zveze. Bila je je skupine za ženski rokomet (Women’s Handball Board) v okviru EHF in sodelavka International handball federation (IHF). Trenutno je članica Strokovnega sveta (Method Commision) v okviru EHF. Sodeluje tudi pri usposabljanju trenerjev v različnih Evropskih državah.

Na konferenci se bo predstavila s predavanjem: »So-ustvarjalci aktivnega okolja športa otrok in mladine«


doc. dr. Sanja Šalaj

Fakulteta za kineziologijo, Univerza v Zagrebu, Hrvaška

Dr. Sanja Šalaj, docentka na Univerzi v Zagrebu Kineziološki fakulteti je učiteljica na visokih strokovnih, dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih kineziologije (Kineziološka fakulteta in Medicinska fakulteta Univerze v Zagrebu). V letih 2013 do 2017 je delovala kot koordinatorka študentov univerzitetnega študija kineziologije. Redno izvaja izobraževanje vzgojiteljev na temo motoričnega razvoja predšolskih otrok. Njeno znanstveno delo vključuje področja: Znanost v športu, Teorijo načrtovanja športnega treninga, vadbe za otroke, Motorični razvoj in motorične sposobnosti. V svoji karieri je objavila več kot trideset znanstvenih člankov v kategoriji A1 in A2. Bila je vodja raziskovalnega projekta: 2015 – 2018 »Motorične spretnosti predšolskih otrok« [UIP – 2014-09-5428], ki ga je financirala Hrvaška znanstvena fundacija in sedanjega projekta EU 2018-2021: Internacionalizacija visokošolskega izobraževanja – priprava podiplomskega specialističnega študija o rehabilitaciji in preprečevanju športnih poškodb. Kot predavateljica je sodelovala na sedemnajstih povabljenih predavanjih o različnih znanstvenih in strokovnih temah. Sodelovala je na številnih mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferenc. Je recenzentka pri znanstveni reviji Kineziologia in urednica strokovne revije Physical Training (2003–2015) ter urednica devetih zbornikov znanstveno-strokovnih konferenc, kjer je sodelovala tudi v organizacijskih odborih. Je članica trenerjev hrvaške kineziološke zveze, Evropskega združenja za kondicijski trening in Hrvaškega združenja za kondicijski trenerjev.

Na konferenci se bo predstavila s predavanjem: »Korelati motoričnih sposobnosti predšolskih otrok«


prof. dr. Irena Rogelj

Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija

Irena Rogelj, doktorica živilskih znanosti, je redna profesorica za Mlekarstvo in Prehrano na Univerzi v Ljubljani, Biotehniški fakulteti. Ima 30 let raziskovalnih izkušenj na področju mlekarske mikrobiologije, probiotikov in prehrana. V zadnjem obdobju je njeno raziskovalno delo usmerjeno predvsem v proučevanje zgodnjega razvoja črevesne mikrobiote in vpliva zgodnje prehrana na črevesno mikrobioto, razvoj in zdravje otroka. Rezultati raziskovalne skupine, ki jo vodi, so bili predstavljeni na številnih mednarodnih konferencah in objavljeni v več kot 80-ih znanstvenih člankih.

Na konferenci se bo predstavila s predavanjem: »Vpliv dejavnikov v zgodnjem življenju na otrokovo rast in sestavo telesa«


prof. dr. Maha Mahmoud Shafik Ebeid


Fakulteta za športno vzgojo za dekleta, Univerza v Aleksandriji, Egipt

Dr. Maha Mahmud Shafik Ebeid je profesorica in prodekanja za podiplomski študij in znanost na Fakulteti za telesno vzgojo na univerzi v Aleksandriji ,Egipt. Njene pedagoške izkušnje izhajaj iz dela na dodiplomskem študijskem programu: Specializacija za usposabljanje plavanja; Poučevanje kadra za usposabljanju mladih v plavanju, poučevanju telesne kondicije (teoretični in praktični del) ter na podiplomskem programu: Kondicijska priprava in dimenzioniranje vadbe, Programi usposabljanja, Analiza gibanja v plavanju, Napredni trening plavanja. Kot strokovnjakinja deluje kot strokovni recenzent za akreditacijo na svetu univerz (SCU) v program za kvaliteto in usposobljenosti za akreditacijo (PCIQA), je članica Znanstvenega odbora za promocijo podiplomskega študija in članica znanstvenega odbora za razvoj dodiplomskega študija, pri učnem načrtu “kineziologije” na univerzi v Aleksandriji od l. 1996. Objavila je več del v znanstvenih revijah in objavila ter gostovala na več odmevnih mednarodnih znanstvenih konferencah.

Na konferenci se bo predstavila s predavanjem: »Ali imajo športni straši športne otroke?«


doc. dr. Elena Komova

Inštitut za šport in medicino športa, Ruska državna univerza za športno vzgojo, mlade, turizem in raziskovanje, Moskva, Rusija

Dr. Elena Komova je doktorirala na področju Izobraževanja ter trenutno deluje kot vodja oddelka za tuje jezike na Ruski državni univerzi za telesno vzgojo, šport, mladino in turizem (Moskva). Njena doktorska tema se ukvarja s pedagoškim nadzorom športne pripravljenosti pri športnem streljanju. Je svetovalka na več športnih ustanovah v Rusiji. Od 2010-2014 je bila članica izvršnega odbora ISCPES. Področja njenega interesa so: športna pedagogika, šolski šport, teorija in metode športnega treniranja ter jezikovne študije. Ima več kot 25 let univerzitetnih izkušenj pri poučevanju. Od leta 2009 do danes je organizator letne mednarodne konference študentov in mladih raziskovalcev s področja športne vzgoje in športa. Leta 2010 je bila predstavnica Nacionalnega olimpijskega odbora Ruske federacije za olimpijskih iger mladih v Braziliji.  Je nekdanja vrhunska športnica v streljanju na glinaste golobe.

Na konferenci se bo predstavila s predavanjem: »Uporaba infromacijske tehnologije za zajem in korekcijo gibalnega stanja učencev«


izr. prof. dr. Vladimir Ivančev, dr. med.

Kineziološka fakulteta v Splitu, Univerza v Splitu, Hrvaška

Vladimir Ivančev, dr. medicine je izredni profesor in specialist za šport in medicino dela. Deluje na Fakulteti za kineziologijo Univerze v Splitu (predmeti fiziologija vadbe, športna medicina), na Medicinski fakulteti v Splitu (fiziologija vadbe, poklicna, športna in pomorska medicina) in Kineziološki fakulteti (Fiziologija vadbe – podiplomski študij) Univerze v Zagrebu ter Medicinske fakultete v Zagrebu (Fiziologija vadbe, podiplomski študij). Strokovna dejavnost: je predsednik Društva hrvaške športne medicine, zdravnik hrvaške olimpijske jadralne ekipe (od 2011 do danes); zdravnik Košarkarskega kluba Split (2000 – danes) in Košarkarske reprezentance (občasno) ter zdravnik – svetovalec pri Nogometnem klubu HNK Hajduk Split (2001 – danes).

Na konferenci se bo predstavil s predavanjem: »Prednosti in slabosti zgodnje specializacije v športu«


izr. prof. dr. Nenad Stojiljković

Fakulteta za šport in telesno vzgojo, Univerza v Nišu, Srbija

Nenad Stojiljković je diplomiral na Fakulteti za šport in telesno vzgojo Univerze v Nišu. Leta 2015 je doktoriral iz telesne vzgoje, športa in kineziterapije na isti fakulteti, kjer je zaposlen od leta 2008, najprej na delovnem mestu asistenta in po pridobitvi doktorata na delovnem mestu docenta za področje metodologije znanstvenih raziskav. raziskav v športu in telesni vzgoji. Je gostujoči predavatelj na Univerzi v Beogradu. Podiplomski študij je zaključil na Kineziološki fakulteti v Zagrebu. Od leta 2010 do danes je znanstveni raziskovalec v dveh nacionalnih znanstvenih projektih „Fizična aktivnost in komponente fitnesa starejših“ in „Razvoj in integracija tehnologije projektiranja inteligentnega mehatronskega vmesnika za uporabo v medicini (HUMANIZEM)“, ki ga financira Ministrsvo za izobraževanje, znanost in tehnološki razvoj, Republike Srbijije. Od leta 2012 do leta 2014 je bil zaposlen kot strokovni svetovalec v projektu »I mi smo sportaši«, namenjen invalidom, ki ga je financiralo Ministrstvo za mladino in šport Republike Srbije. V letu 2017 je bil bil vključen v razvoj strateškega načrta za izboljšanje ponudbe športnega turizma v čezmejni regiji Bolgarija – Srbija, ki ga financira Evropska komisija. Od leta 2016 je predavatelj na UEFA B licenčnih tečajih za nogometne trenerje ter na licenčnih tečajih za smučarske trenerje in učitelje smučanja. Objavil je več kot 30 znanstvenih člankov v mednarodnih znanstvenih revijah. Od leta 2018 opravlja funkcijo prodekana za znanost in mednarodno sodelovanje na Fakulteti za šport in telesno vzgojo Univerze v Nišu. Aktivno se ukvarja s smučanjem, surfanjem ter veslanjem.

Na konferenci se bo predstavil s predavanjem: »Lahko otroci z vadbo postanejo pametnejši?«


prof. dr. Siniša Kovač

Fakulteta za šport in telesno vzgojo, Univerza v Sarajevu, Bosna in Hercegovina

Prof. dr. Siniša Kovač je aktivno vpet v pedagoško delo na Univerzi v Sarajevu, Fakulteti za šport in telesno vzgojo kot univerzitetni profesor za biomehaniko, korektivno gimnastiko na dodiplomskem in magistrskem študiju ter kineziometrijo na doktorskem študiju. Sodeluje tudi z Zagrebško univerzo, Fakulteto za kineziologija kot predavatelj pri predmetu Telesna priprava športnikov. Njegov raziskovalni interes sega na področja biomehanske diagnostike statusa telesne drže z uporabo 3D tehnologije; izokinetične diagnostike mišičnega potenciala z analizo biomehanskih rezultatov; analize kinematične diagnostike in gibalnih struktur v različnih športih ter biomehanske analize različnih tehnik alpskega smučanja z dinamičnimi kinetičnimi orodji. Njegova bogata biografija obsega več aktivnih udeležb na številnih mednarodnih konferencah in simpozijih, vodenje in koordinatorstvo v mednarodnih raziskovalnih projektih, ki jih financira Evropska komisija (projekt IPA SpineLab) kot tudi avtorstvo in soavtorstvo vrste znanstvenih člankov v obdobju od leta 1997 do danes, objavljenih v odmevnih znanstvenih revijah.

Na konferenci se bo predstavil s predavanjem: »Telesni fitnes in trend debelosti otrok v Sarajevu«


Izr. prof. dr. Boris Popović

Fakulteta za šport in telesno vzgojo, Univerza v Novem Sadu, Srbija

Izr. prof. dr. Boris Popović je zaposlen na Fakulteti za šport in telesno vzgojo v Novem Sadu v Srbiji, kot učitelj na predmetih “Ritmična gimnastika” in “Plesi” na dodiplomskih študijskih programih, predmetih “Vseživljenjksi motorični razvoj” in “Diagnostika v telesni vzgoji in športu” na magistrskih študijskih programih in “Razsežnosti vadbe in gibalne aktivnosti” na doktorskih študijskih programih. Je avtor in soavtor več kot 80 znanstveno-raziskovalnih člankov, knjig, poglavij v monografijah in različnih publikacijah, predstavljenih na številnih znanstvenih srečanjih po vsej državi in v tujini, predvsem na področju dela za izboljšanje motoričnih kompetenc majhnih otrok. V zadnjih letih se je kot gostujoči profesor udeležil številnih znanstvenih srečanj in konferenc v tujini na področju motoričnega razvoja in izboljšanja telesne pripravljenosti mlajših otrok. Sodeluje pri več lokalnih, nacionalnih in mednarodnih znanstveno-raziskovalnih projektih, povezanih z motoričnim razvojem mlajših otrok. V zadnjih dveh desetletjih je delal kot trener, nato pa kot koordinator strokovne ekipe, ter solastnik multisportne šole na Fakulteti za šport in telesno vzgojo v Novem Sadu, katere glavni cilj je izboljšati antropološki status predšolskih in šolskih otrok z uporabo najrazličnejših načinov gibalne vadbe.

Na konferenci se bo predstavil s predavanjem: »Telesni fitnes predšolskih otrok vključenih v različne vadbene programe«


prof. dr. Vincenzo Marco Narici

Oddelek za biomedicinske znanosti, Univerza v Padovi, Italija

Prof. Dr. Vincenzo Marco Narici je doktor fiziologije in vodja oddelka za biomedicinske znanosti Univerze v Padovi v Italiji ter sodelavec Inštituta za kineziološke raziskave ZRS Koper. V svojem plodnem znanstveni karieri največ raziskuje na področjih: Staranje živčno-mišičnega sistema, Krčenje mišic, Vadba in neaktivnost. Objavil je več kot 200 znanstvenih del z recenzijami in dosega H-indeks: 58. Je član več prestižnih znanstvenih društev in združenj: Fiziološko društvo, Združenega kraljestva v Londonu, imenovan je za člana skupine strokovnjakov za biotehnologijo in biološke znanosti (Panel A), do leta 2015 je predsedoval tudi Evropskemu združenju za športne znanosti (ECSS).


 

Prof. dr. Elke Knisel

Oddelek za športno pedagogiko in športno sociologijo, Filozofska fakulteta, Univerza Otto von Guericke Magdeburg, Nemčija

Prof. dr. Elke Knisel je doktorica znanosti o športu na Univerzi v Tübingenu, Nemčiji. Delala je postdoc na oddelku za športno psihologijo in kot prof. Športne pedagogike na Inštitutu za športne vede na Univerzi Humboldt v Berlinu, v Nemčiji. Od leta 2015 je redna profesorica in vodja oddelka za športno pedagogiko in športno sociologijo na Univerzi Otto von Guericke v Magdeburgu, v Nemčiji. Njeno področje raziskovanja je promocija zdravja in gibalne aktivnosti pri otrocih in mladostnikih ter razvoj pedagoških konceptov, povezanih z novimi tehnologijami v telesni vzgoji. Sodelovala je pri 42 raziskovalnih projektih in bila glavna raziskovalka pri štirih projektih, ki jih financira Evropska unija. Objavila je več kot 100 znanstvenih publikacij (znansvtene revije, monografije, poglavja v knjigah). Svoje raziskave je predstavila na več kot 300 nacionalnih in mednarodnih konferencah in bila predsednica mednarodne konference “Health Across Lifespan” septembra 2018 na Univerzi Otto von Guericke v Magdeburgu.

Na konferenci se bo predstavila s predavanjem: »Gibalna aktivnost otrok – socialni problem?«