+386 5 663 77 00 ovg@zrs-kp.si
7. - 9. 10. 2019 / 7th to 9th October 2019

Novice

Spoštovane udeleženke, dragi udeleženci mednarodne konference »Otrok v gibanju«!

 

Konferenca je pred vrati, na spletni strani boste lahko našli zadnjo verzijo PROGRAMA, (www.ovg.si).  

Da se ne bomo srečevali samo v kongresnih prostorih smo za vas organizirali tudi družabna dogodka

(prosimo, da potrdite vašo udeležbo z registracijo vsakega posebej):

Vabimo vas na ROMANTIČNI OGLED PIRANA z dobrodošlico

18:15 odhod izpred Grand Hotel Bernardin

Voden ogled kulturnih znamenitosti Pirana

19.30  Sprejem s pogostitvijo CAFÉ TEATER Piran

 

Zaradi organizacije je potrebna prijava udeležbe na dogodku, na podlagi katere boste ob registraciji prijeli kupon.

REGISTRACIJA OGLED PIRANA


 

V torek, 8. oktobra 2019 ob 20.00 uri pa organiziramo v Grand Hotelu Bernardin tudi konferenčno svečano večerjo z glasbo, ki je za udeležence konference brezplačna.

Registracija je potrebna za pridobitev kupona.

REGISTRACIJA VEČERJA

 

 


 

Objavljen je končni program >POGLEJ<


 

NAVODILA ZA PREDSTAVITEV PRISPEVKOV

Plenarni predavatelji: trajanje predstavitve 50 minut (45 minut za predstavitev in 5 minut za vprašanja oziroma razpravo).

Uvodni predavatelji v sekciji: trajanje predstavitve 30 minut (25 minut za predstavitev in 5 minut za vprašanja oziroma razpravo).

Udeleženci konference po sekcijah: trajanje predstavitve znanstvenih prispevkov je 12 minut (10 minut za predstavitev in 2 minute za vprašanja oziroma razpravo), trajanje predstavitve strokovnih prispevkov pa je 10 minut (8 minut za predstavitev in 2 minuti za vprašanja oziroma razpravo).

Vodje sekcij bodo spremljale časovni potek predstavitev in obveščale kdaj naj udeleženci zaključijo s predstavitvijo. Ker je predstavitveni čas omejen in zaradi spoštovanja vseh udeležencev, vas vljudno prosimo, da se držite časovnega okvirja predstavitve. Za predstavitev lahko uporabite PowerPoint program ali program Prezi.

V predstavitvi povzamete le bistvo prispevka, pri tem poudarite namen prispevka, raziskovalna vprašanja, uporabljene metode, povzetek glavnih ugotovitev in razpravo. Znanstveni prispevki naj bodo predstavljeni v angleškem jeziku, medtem ko strokovni v slovenskem jeziku.

Stvari, ki si jih je potrebno zapomniti:

  • V kolikor prekoračite časovno omejitev preprečite nadaljnjo razpravo (s tem skrajšate čas posamezne predstavitve, katerega ni mogoče podaljšati) in ne spoštujete ostalih govorcev in občinstva na konferenci.
  • Vodje sekcij naj striktno upoštevajo časovni okvir. Vodja sekcije, ki predstavlja prispevek bo udeleženca prekinil in ustavil, če ne bo upošteval časovnega okvirja.
  • Informacijsko tehnologijo uporabite na ustrezen način. Udeleženci, morajo pred pričetkom sekcije oddati na USB ključku vodji sekcije svoj prispevek.
  • Udeleženci, ki predstavljajo prispevek, naj se izognejo predolgi biografski predstavitvi, saj le-to zmanjšuje čas namenjen predstavitvi in vsebini prispevka.

PRIPRAVA PLAKATA ZA PREDSTAVITEV

Učinkovita predstavitev plakata deluje podobno kot tradicionalna ustna predstavitev: spodbuja strokovno oziroma znanstveno delo in razpravo. Na plakatu je treba natančno predstaviti glavne točke avtorjevega raziskovanja kot tudi kontaktne podatke. Pomembno je, da je poster čitljiv, da ga lahko enostavno beremo in da lahko olajša razpravo prispevka.

Predstavitev plakata naj traja 5 minut. Količina besedila mora biti omejena, jezik na plakatu pa mora biti poenostavljen in jasen. Uporabite fotografije, grafe, grafikone in tabele, kadar je to mogoče. Pisava plakata mora biti večja (uporabite velikost pisave 18-24) in dovolj čitljiva (uporabite čitljivi pisavi kot sta to Arial ali Helvetica).

Plakati morajo vsebovati glavne sestavine članka. Konvencionalni razdelki na plakatu naj bodo naslednji: povzetek, uvod (ki bo vključeval cilje in hipoteze), metodologijo, rezultate, zaključek in kontaktne podatke avtorja prispevka.

Znanstveni prispevki naj bodo predstavljeni v angleškem jeziku, medtem ko strokovni v slovenskem jeziku.

Stvari, ki si jih je potrebno zapomniti:

  • Kljub temu, da si želimo dati čim več informacij na plakat, lahko prevelika količina informacij udeležence zmede in jih odvrne od nadaljnjega preučevanja obravnavane tematike prispevka.
  • Udeleženci, ki predstavljajo prispevek so odgovorni za to, da plakat obesijo na pano pred pričetkom sekcije za plakate.

ZAVEZA K PREDSTAVITVI (UDELEŽENEC NE PREDSTAVI PRISPEVKA / STANDARDI ZA ODPOVED)

V kolikor je prispevek sprejet za predstavitev na konferenci Otrok v gibanju se pričakuje aktivna udeležba avtorja.

Kljub temu, se morajo avtorji ob oddaji prispevkov na konferenco strinjati, da bodo v primeru, da je njihov prispevek sprejet za predstavitev conference udeležili, a se konference ne morejo udeležiti, morajo do pričetka konference obvestili organizacijski odbor. Predstavniki, ki ne bodo predstavili svojega prispevka in ne obvestijo organizacijskega odbora, lahko povzročijo neskladje v urniku predstavitev ter s tem znižujejo kakovost posamezne sekcije.

Prispevki in posterji, ki so sprejeti v predstavitev, se v odsotnosti avtorjev ne bodo predstavili.Zaradi velikega povpraševanja za prijavo na jubilejno 10. mednarodno znanstveno in strokovno konferenco »Otrok v gibanju« sta se Znanstveni svet in Organizacijski odbor kongresa odločila, da podaljšata rok za oddajo povzetkov do 10. junija 2019.


 

Najava


 

Potrebujemo več gibanja« intervju z dr. Radom Pišotom

V pomladanski  številki revije Vzgojiteljica se je mag. Betka Vrbovšek pogovarjala s prof. dr. Radom Pišotom, direktorjem Znanstveno-raziskovalnega središča Koper in predsednikom znanstvenega sveta Konference Otrok v gibanju, kjer je beseda tekla o kurikularnem področju gibanja, pomenu vzgojiteljice kot otrokovem modelu gibanja ter o večdimenzionalnem kompetenčnem modelu gibalnega razvoja… 

Več lahko preberete intervjuju.