+386 5 663 77 00 ovg@zrs-kp.si
7. - 9. 10. 2019 / 7th to 9th October 2019

Program konference

PROGRAM OTVORITVE Ponedeljek, 7. oktober 2019, ob 15.00. uri – Slavnostna otvoritev kongresa: Pozdrav organizatorjev – prof. dr. Rado Pišot, direktor…

>>>

Kratko sporočilo javnosti s strani častnega pokrovitelja konference Otrok v gibanju Predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja

 

 

 

Mednarodna znanstvena in strokovna konferenca “Otrok v gibanju” letos praznuje 20 let. Inštitutu za kineziološke raziskave Znanstveno-raziskovalnega središča iz Kopra, ki je v sodelovanju s številnimi partnerji uspel postaviti simpozij na tako visoko raven, čestitam. Ne le za tokratno prireditev, predvsem za to, ker dvajset let znanstvenega sestajanja in druženja kaže na trajnostno naravnanost vašega dela in obeta premišljene učinke vašega raziskovanja.

V dneh, ko se boste v Portorožu strokovnjaki ukvarjali z zahtevnimi vprašanji otrokovega razvoja, obeležujemo Teden otroka. Ta okvir dodaja vašemu delu posebno zavedanje pomena in vloge otroka in njegovega zdravega razvoja in zavezuje k odgovornosti, ki nam jo nalagajo prihajajoče generacije.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, častni pokrovitelj konference Otrok v gibanju

 

 


 

Najava

 

Znanstveno-raziskovalno središče Koper INŠTITUT ZA KINEZIOLOŠKE RAZISKAVE

v sodelovanju s partnerji

vabi na

10. MEDNARODNO ZNANSTVENO IN STROKOVNO KONFERENCO “OTROK V GIBANJU”

»ZAGOTOVIMO OTROKU IN MLADOSTNIKU AKTIVNO OKOLJE«

7. do 9. oktober 2019

Grand Hotel Bernardin, Portorož , Slovenija

Spoštovani!

Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za kineziološke raziskave in partnerji organizirajo jubilejno 10. mednarodno znanstveno in strokovno konferenco »Otrok v gibanju«, z delovnim naslovom »Zagotovimo otroku in mladostniku aktivno okolje«. Pomanjkanje gibalnih spodbud in nezadostna količina gibalne/športne aktivnosti v otrokovem življenju namreč ne botruje le neskladnostim v razvoju ter upadanju njegove odpornosti in zdravja, temveč predstavlja grožnjo tudi njegovim gibalnim in kognitivnim kompetencam, ustvarjalnosti ter čustvenem in socialnem dozorevanju. Današnji življenjski slog, ki ga družba oblikuje in ponuja mladim, vsekakor ne spodbuja aktivnosti in spremenljivosti, ki bi jo otroci in mladostniki potrebovali. Zato je potreba in v izziv stroki, da se s problemom primerno sooči!

V okviru 10. mednarodne znanstvene in strokovne konference smo oblikovali naslednje tematske sklope:

•        GIBALNE KOMPETENCE V CELOSTNEM RAZVOJU OTROK
•        BIOMEHANSKI, FIZIOLOŠKI IN ZDRAVSTVENI VIDIKI GIBALNEGA – RAZVOJA
•        PSIHOLOŠKI, SOCIALNI IN PEDAGOŠKI VIDIKI GIBALNEGA RAZVOJA OTROKA
•        PRILAGOJENA GIBALNA/ŠPORTNA AKTIVNOST OTROKA
•        URAVNOTEŽENA PREHRANA IN CELOSTNI RAZVOJ OTROKA
•        FIZIČNO OKOLJE KOT SPODBUDA GIBALNEGA RAZVOJA OTROKA
•        GIBALNA/ŠPORTNA AKTIVNOST OTROK

Tudi tokrat bo v okviru konference potekala sekcija delavnic, z namenom prenosa dobrih praks v vsakdanje delo.

Konferenca se bo odvijala v Grand Hotelu Bernardin, Portorož od 7.do 9. oktobra 2019.

Pomembni datumi:

•        do 10. junija 2019 oddaja povzetkov prispevkov
•        do 1. julija 2019 potrditev o sprejetju povzetkov
•        do 1. avgusta 2019 plačilo kotizacije za udeležence s prispevki
•        do 15. septembra 2019 plačilo kotizacije za udeležence brez prispevkov
•        7. oktober 2019 začetek konference

Več informacij o konferenci najdete na spletni strani ovg.si

Vljudno vas prosimo, da novico o poteku konference posredujete vašim sodelavcem in kolegom doma in v tujini.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu ovg@zrs-kp.si

Vljudno vabljeni

doc. dr. Tadeja Volmut
Predsednica organizacijskega odbora

 

prof. dr. Rado Pišot
Predsednik znanstvenega sveta

NAVODILA ZA PREDSTAVITEV PRISPEVKOV

Plenarni predavatelji: trajanje predstavitve 50 minut (45 minut za predstavitev in 5 minut za vprašanja oziroma razpravo).

Uvodni predavatelji v sekciji: trajanje predstavitve 30 minut (25 minut za predstavitev in 5 minut za vprašanja oziroma razpravo).

Udeleženci konference po sekcijah: trajanje predstavitve znanstvenih prispevkov je 12 minut (10 minut za predstavitev in 2 minute za vprašanja oziroma razpravo), trajanje predstavitve strokovnih prispevkov pa je 10 minut (8 minut za predstavitev in 2 minuti za vprašanja oziroma razpravo).

Vodje sekcij bodo spremljale časovni potek predstavitev in obveščale kdaj naj udeleženci zaključijo s predstavitvijo. Ker je predstavitveni čas omejen in zaradi spoštovanja vseh udeležencev, vas vljudno prosimo, da se držite časovnega okvirja predstavitve. Za predstavitev lahko uporabite PowerPoint program ali program Prezi.

V predstavitvi povzamete le bistvo prispevka, pri tem poudarite namen prispevka, raziskovalna vprašanja, uporabljene metode, povzetek glavnih ugotovitev in razpravo. Znanstveni prispevki naj bodo predstavljeni v angleškem jeziku, medtem ko strokovni v slovenskem jeziku.

Stvari, ki si jih je potrebno zapomniti:

•       V kolikor prekoračite časovno omejitev preprečite nadaljnjo razpravo (s tem skrajšate čas posamezne predstavitve, katerega ni mogoče podaljšati) in ne spoštujete ostalih govorcev in občinstva na konferenci.
•       Vodje sekcij naj striktno upoštevajo časovni okvir. Vodja sekcije, ki predstavlja prispevek bo udeleženca prekinil in ustavil, če ne bo upošteval časovnega okvirja.
•       Informacijsko tehnologijo uporabite na ustrezen način. Udeleženci, morajo pred pričetkom sekcije oddati na USB ključku vodji sekcije svoj prispevek.
•       Udeleženci, ki predstavljajo prispevek, naj se izognejo predolgi biografski predstavitvi, saj le-to zmanjšuje čas namenjen predstavitvi in vsebini prispevka.

PRIPRAVA PLAKATA ZA PREDSTAVITEV

Učinkovita predstavitev plakata deluje podobno kot tradicionalna ustna predstavitev: spodbuja strokovno oziroma znanstveno delo in razpravo. Na plakatu je treba natančno predstaviti glavne točke avtorjevega raziskovanja kot tudi kontaktne podatke. Pomembno je, da je poster čitljiv, da ga lahko enostavno beremo in da lahko olajša razpravo prispevka.

Predstavitev plakata naj traja 5 minut. Količina besedila mora biti omejena, jezik na plakatu pa mora biti poenostavljen in jasen. Uporabite fotografije, grafe, grafikone in tabele, kadar je to mogoče. Pisava plakata mora biti večja (uporabite velikost pisave 18-24) in dovolj čitljiva (uporabite čitljivi pisavi kot sta to Arial ali Helvetica).

Plakati morajo vsebovati glavne sestavine članka. Konvencionalni razdelki na plakatu naj bodo naslednji: povzetek, uvod (ki bo vključeval cilje in hipoteze), metodologijo, rezultate, zaključek in kontaktne podatke avtorja prispevka.

Znanstveni prispevki naj bodo predstavljeni v angleškem jeziku, medtem ko strokovni v slovenskem jeziku.

Stvari, ki si jih je potrebno zapomniti:

•      Kljub temu, da si želimo dati čim več informacij na plakat, lahko prevelika količina informacij udeležence zmede in jih odvrne od nadaljnjega preučevanja obravnavane tematike prispevka.
•      Udeleženci, ki predstavljajo prispevek so odgovorni za to, da plakat obesijo na pano pred pričetkom sekcije za plakate.

ZAVEZA K PREDSTAVITVI (UDELEŽENEC NE PREDSTAVI PRISPEVKA / STANDARDI ZA ODPOVED)

V kolikor je prispevek sprejet za predstavitev na konferenci Otrok v gibanju se pričakuje aktivna udeležba avtorja.

Kljub temu, se morajo avtorji ob oddaji prispevkov na konferenco strinjati, da bodo v primeru, da je njihov prispevek sprejet za predstavitev conference udeležili, a se konference ne morejo udeležiti, morajo do pričetka konference obvestili organizacijski odbor. Predstavniki, ki ne bodo predstavili svojega prispevka in ne obvestijo organizacijskega odbora, lahko povzročijo neskladje v urniku predstavitev ter s tem znižujejo kakovost posamezne sekcije.

Prispevki in posterji, ki so sprejeti v predstavitev, se v odsotnosti avtorjev ne bodo predstavili.