Nagovor predsednika OKS – ZŠZ

SIMPOZIJU NA POT!

Gibalni razvoj otroka je ena od najpomembnejših razsežnosti celostnega razvoja otroka in žal v sodobnem načinu življenja tudi najbolj zanemarjena. Današnji način življenja že najmlajše sili v gibalno/športno neaktivnost, sedenje in preživljanje prostega časa v zaprtih prostorih. Zato so pobude strokovnjakov in raziskovalcev področja gibalnega razvoja lahko odločujoče in pričakovana dodana vrednost pomembno prispeva učinkovitejši, bolj odporni in bolj zdravi prihodnji generacij otrok in mladostnikov. Iz katere se bodo gotovo razvila tudi generacija bodočih športnikov.

Mednarodni znanstveni in strokovni Simpozij – Otrok v gibanju, letos beleži 19 let od prvega srečanja in v vseh teh letih so se na simpoziju srečevali številni strokovnjaki, ki se kakorkoli ukvarjajo z gibalnim razvojem, gibalno/športno aktivnostjo in vključujejo aktivnosti gibalne/športne vzgoje pri svojem delu z otroki in mladostniki. Med teorijo in prakso se spletla marsikatera vez in ustvarili so se mnogi projekti in programi od njih pa so največ pridobili ravno naši najmlajši.

Čestitam organizatorju Inštitutu za kineziološke raziskave, Znanstveno-raziskovalnega središča iz Kopra, ki je skupaj s partnerji Fakulteto za šport, Univerze v Ljubljani, Zdravstvenim domom Adolfa Drolca iz Maribora in Pedagoškima fakultetama UM in UP, uspel pripeljati simpozij na zavidljivo raven, ki se danes ponaša z udeležbo številnih mednarodnih strokovnjakov in znanstvenikov, ki so svoje delo posvetili poglabljanju in proučevanju tega izredno občutljivega področja. Letošnji simpozij OTROK V GIBANJU – A CHILD IN MOTION je posebej usmerjen v preučevanje vloge aktivnega otroštva kot vzvoda za kakovostno in uspešno življenje. Ob svetovnem tednu otroka, ki tudi letos poteka v dneh ko se bodo v Portorožu strokovnjaki ukvarjali  z zahtevnimi vprašanji otrokovega razvoja, je osvetlitev pomena in vloge otroka in njegovega zdravega razvoja v trajnostnem razvoju naše družbe dolžnost in odgovornost, ki nam jo nalagajo prihajajoče generacije.

Vsem udeležencem želim prijetno druženje in izmenjavo izkušenj. Znanstveni pristop k preučevanju tega občutljivega področja je tako kot sodelovanje med strokovnjaki in prenos dobrih praks izrednega pomena za kakovost življenja prihajajočih generacij!

S spoštovanjem,

Bogdan Gabrovec, Predsednik

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez