Strokovne delavnice

Delavnica 1: »Vloga ure športa za doseganje gibalnih priporočil«

Vodja delavnice: izred. prof. dr. Boštjan Šimunič, Tadeja Volmut2, Andrej Grzentič3, Klavdij Frankovič3, Nika Grzentič4, Mitja Kalc4, Tomislav Vranić5

1 Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Koper, Slovenija; 2 Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Koper, Slovenija; 3 Atletski klub Koper, Koper, Slovenija; 4 BOR Unione Sportiva Dilettantistica, Trst, Italija; 5 Atletski klub Split, Split, Hrvaška

Pomembne zdravstvene organizacije poročajo o epidemiji gibalne neaktivnosti, ki postaja največji dejavnik umrljivosti. Kar dve tretjini odraslih in otrok ne dosega niti minimalnih priporočil gibalne aktivnosti. Ura športa igra pomembno vlogo gibalnega in telesnega razvoja otrok, a bi morala igrati tudi veliko vlogo pri zagotavljanju minimalnih priporočil gibanja. Žal analize gibanja med uro športa poročajo premalo gibanja, zaradi tega so pomembne mednarodne inštitucije zdravja, kineziologije sprejela priporočila, da bi morali otroci med uro športa doseči 50% časa v srednjem in visokem intenzivnem gibanju ter čim manj časa v neaktivnosti. V sklopu delavnice vam bomo predstavili aktualne rezultate mednarodnega projekta in konkretne napotke k intenzivnejši uri športa.


Delavnica 2: »Ustvarjanje igric in gibalnih zgodbic po metodologiji playness rožic«

Vodja delavnice: doc. dr. Milan Hosta

Playness kompas in playness rožice so inovativni učni pripomoček za razumevaje in ustvarjanje otroku prijaznih igric z vzgojnimi ali učnimi cilji. Na delavnici bomo na praktičnih primerih analizirali nekatere najbolj pogoste gibalne igrice in ocenili njihovo vrednost. Ob tem pa se bomo preizkusili tudi pri ustvarjanju novih igric po principu playness metodologije.


Delavnica 3: »Kako izpeljati uro gibalne/športne aktivnosti v neidealnih pogojih?«

Vodja delavnice: Matej Kleva in Armin Paravlić

Pri uri gibalne/športne aktivnosti smo večkrat omejeni s pripomočki oziroma izpostavljeni neidealnim pogojem za izvedbo vadbene enote. Iz tega razloga lahko gibalna/športna aktivnost v določenem obdobju postane monotona in dolgočasna, zato je cilj delavnice, predstaviti kako v neidealnih pogojih in z uporabo preprostih pripomočkov, izpeljati uro vadbene enote.


Delavnica 4: »International volleyball Vladimir Grbić – Idea for the present and the future«

Vodja delavnice: Vladimir Grbić


 

Delavnica 5: »Spodbujanje gibanja pri urah naravoslovja«

Vodja delavnice: doc. dr. Nataša Dolenc Orbanić in Nastja Cotič

V okviru delavnice bodo predstavljene raznolike dejavnosti, skozi katere lahko pri otrocih spodbujamo gibanje, hkrati pa poučujemo naravoslovje na igriv in zanimiv način. Prikazani bodo sodobni pristopi poučevanja naravoslovja, s poudarkom na učenju preko izkušnje. Udeleženci se bodo seznanili z različnimi aktivnostmi za otroke v naravi, s katerimi lahko otrokom približamo poznavanje biodiverzitete različnih okolij ter razvijamo spoštljiv odnos do narave.


Delavnica 6: »Gibalna aktivnost med urami glasbene umetnosti«

Vodja delavnice: doc. dr. Barbara Kopačin in doc. dr. Matej Plevnik

Brez gibanja ni glasbe. V delavnici bodo predstavljene možnosti, kako z vključevanjem gibalnih vaj in nalog popestriti ure glasbene umetnosti ter s tem okrepiti spoznavno vrednost naučene snovi ter hkrati vplivati na povečevanje gibalne/športne aktivnosti otrok v vrtcih in šolah.


Delavnica 7: »Šola v gibanju«

Vodja delavnice: Tina Ivetac

Preko delavnice bodo udeleženci spoznali nekaj vaj za umirjanje in nekaj vaj za poživitev oziroma bujenje učencev. Seznanili se bodo z vajami za razgibanje govoril, spoznali abecedo v gibanju ter kako lahko preko gibanja, krepijo fonološko zavedanje. Poudarek bo na pomembnosti vsakodnevne vadbe in na tem, da lahko vsako aktivnost podkrepimo z gibanjem.


Delavnica 8: »Prednosti in možnosti uporabe aktivnih stolov v vrtcih in šolah«

Vodja delavnice: Sebastjan Šarkel in Mateja Vršča

Kako lahko sedenje na edinstvenem aktivnem stolu Active Chair v šoli ali vrtcu bistveno pripomore k boljši koncentraciji in aktivnosti otrok ter njihovi boljši drži. Prikaz odličnih odzivov dosedanje uporabe v vrtcih in prikaz praktične uporabe aktivnega stolčka za igro in druge aktivnosti poleg sedenja.