Znanstveni svet

Predsednik:

 • prof. dr. Rado Pišot, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Slovenija

Člani:

 • prof. dr. Milivoj Dopsaj, Univerza v Beogradu, Fakulteta za šport in športno vzgojo, Beograd, Srbija
 • prof. dr. Samo Fošnarič, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
 • dr. Milan Hosta, direktor Spolint, Inštitut za razvoj športa, Ljubljana, Slovenija
 • prof. dr. Anita Hökelmann, Univerza v Magdeburgu, Inštitut za športne znanosti, Magdeburg, Nemčija
 • prof. dr. Siniša Kovač, Univerza v Sarajevu, Fakulteta za šport in športno vzgojo, Sarajevo, Bosna in Hercegovina
 • prof. dr. Stefano Lazzer, Univerza v Vidmu, Oddelek za medicinske in biološke znanosti, Videm, Italija
 • prof. dr. Đurđica Miletić, Univerza v Splitu, Kineziološka fakulteta, Split, Hrvaška
 • prof. dr. Jurij Planinšec, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
 • mag. Gordana Strkovič Tomaško, dr. med., specialistka pediatrije, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Slovenija
 • prof. dr. Boštjan Šimunič, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Slovenija
 • prim. asist. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec., Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Slovenija
 • prof. dr. Martin Zvonař, Masarykova univerza, Fakulteta za šport, Brno, Češka
 • prof. dr. Milan Žvan, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Ljubljana, Slovenija