Organizacijski odbor

Predsednica:

  • Tadeja Volmut, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

Člani:

  • Saša Pišot, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za kineziološke raziskave
  • Nika Pegan, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za kineziološke raziskave
  • Irena Tozan, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Služba za nacionalne projekte, kontroling in planiranje
  • Matej Kleva, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za kineziološke raziskve
  • Matej Plevnik, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Aplikativna kineziologija
  • Giuliana Jelovčan, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
  • Črtomir Matejek, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
  • Stojan Puhalj, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
  • Katja Koren, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za kineziološke raziskave