Vabljeni predavatelji

dr. Osama Abdelkarim

Univerza v Magdeburgu, Inštitut za športne znanosti, Magdeburg, Nemčija

 

Doc.dr. Osama Abdelarim je docent na Univerzi v Assiutu v Egiptu. Leta 2013 je doktoriral na Univerzi Magdeburg v Nemčiji. Od leta 2014 dela kot raziskovalec na Inštitutu za znanosti v športu na Magdeburgški univerzi. Njegovo raziskovalno delo se osredotoča na področje gibalnega in kognitivnega razvoja pa tudi na promocijo vpliva gibalne/športne aktivnosti na zdravje in integrativni razvoj otrok. Dr. Abdelkarim deluje tudi kot koordinator mednarodnega projekta “Akademske inovacije v znanosti o športu”, ki ga financira DAAD (2012-2017) in vključuje države Nemčija, Egipt, Tunizijo, Jordanijo in Maroko.

Na konferenci se bo predstavil s predavanjem: „Vpliv telesnih in gibalnih kompetenc na integrativni razvoj otrok“.


prof. dr. Milivoj Dopsaj

Univerza v Beogradu, Fakulteta za šport in športno vzgojo, Beograd, Srbija

 

Prof. dr. Milivoj J. Dopsaj se je rodil 6. novembra 1963 v Beogradu, Srbija. Magisterij (1998) in doktorsko disertacijo je zaključil na Fakulteti za šport in telesno vzgojo, Univerze v Beogradu leta 2006. Njegovo pedagoško delo zajema delo vabljenega profesorja na magistrskih študijskih programih Fakultete za šport in izobraževanje, Univerze v Banja Luki, Republiki Srpski, Bosni in Hercegovini ter na magistrskem in doktorskem študijskem programu na Fakulteti za telesno vzgojo in športne znanosti na Nacionalni in Kapodistrski univerzi v Atenah, Grčija. Od januarja 2014 do septembra 2016 je bil prodekan za znanost na Fakulteti za šport in telesno vzgojo Univerze v Beogradu, kjer deluje kot redni profesor še danes. V njegovi bogati biografiji najdemo 28 znanstvenih člankov (s faktorjem vpliva, vsota 38.882 IF) ter najnovejša znanstvena monografija: Učinki telesne dejavnosti na antropološki status otrok, mladine in odraslih (2016), New York, ZDA, kjer je bil urednik. Bil je vodja in vodilni raziskovalec nacionalnega znanstveno-raziskovalnega projekta št. III47015: Učinki telesne dejavnosti na gibanje, presnovo, psihosocialni in vzgojni status prebivalstva Srbije (od 2011-2016). Sodeloval je tudi na številnih znanstvenih mednarodnih konferencah (Beograd 2009, Oslo 2010, SPOFA 2009, 2014 in 2016) in je bil tudi eden izmed ustanoviteljev: International Society of tenziomiografija, Roma, 24.09.2014. V obdobju med 2007-2016 je bil urednik Serbian Journal of Sports Sciences ter še vedno član revij: Journal of Swimming Research, SportLogia, FACTA UNIVERSITATIS series: Physical Education and Sport, Bezbednost (Security), TIMS Acta, Journal of sports sciences, tourism and wellness in je eden izmed urednikov v reviji “Advances in Skeletal Muscle Function Assessment” “od leta 2016 dalje.


prof. dr. Samo Fošnarič

Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Maribor, Slovenija

 

Prof. dr. Samo Fošnarič Redni profesor za področje specialne didaktike.

Zaposlen kot visokošolski učitelj na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru.

Od 2007 do 2015 je bil dekan Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru ter tako eden od pobudnikov uvedbe študijskega programa “športno treniranje” v programsko shemo Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Je tudi član številnih uredniških odborov znanstvenih in strokovnih revij ter združenj doma in v tujini. Raziskovalno se ukvarja s problematiko vpliva delovnega okolja v vseh možnih interakcijah na delovno storilnost šolskih otrok. Pri tem je glavni poudarek njegovega dela vezan na rezultate, ki jih večina vodi do sinergije, v raziskovalnem pomenu, na relaciji: otrok – izobraževanje – aktivnost – mišljenje – pozornost – delovna učinkovitost – šola. Objavljenih ima več znanstvenih in strokovnih člankov in je avtor znanstvenih monografij, ter poglavij v znanstvenih monografijah. Sodeloval je v številnih projektih  in je tudi član programske skupine.


dr. Milan Hosta

direktor Spolint, Inštitut za razvoj športa, Ljubljana, Slovenija

 

Dr. Milan Hosta je mednarodno priznani strokovnjak za filozofijo in pedagogiko športa, specializiran za področje zdravja in socialne vključenosti s športom in telesno vzgojo. Med letoma 2013 in 2015 je kot vodilni strokovnjak sodeloval v mednarodnem projektu, katerega namen je spodbujanje socialnih veščin preko športa v Turčiji. Tekom projekta je bilo usposobljenih več kot 800 trenerjev, ki so skrbeli za vključevanje več kot 10.000 mladoletnih depriviligiranih otrok v gibalno/športno aktivnost. Njegovo sedanje delovanje vključuje zoperstavljanje globalnemu sedentarnemu življenjskemu slogu z uporabo pristopa Playness v vrtcih in šolah. Poleg tega je zasnoval zelo učinkovit interaktivni modul: Sportikus fair play za učitelje in trenerje športne vzgoje za promocijo športnega duha in pozitivnega dojemanja športa otrok.

Na konferenci bo dr. Hosta predstavi predavanje na temo: Playness pedagogika: poseg v razumevanje koncepta gibalne pismenosti v vrtcu in šoli


prof. dr. Siniša Kovač

Univerza v Sarajevu, Fakulteta za šport in športno vzgojo, Sarajevo, Bosna in Hercegovina

 

Prof. dr. Kovač je aktivno vpet v pedagoško delo na Univerzi v Sarajevu, Fakulteti za šport in telesno vzgojo kot univerzitetni profesor za biomehaniko, korektivno gimnastiko na dodiplomskem in magistrskem študiju ter kineziometrijo na doktorskem študiju. Sodeluje tudi z Zagrebško univerzo, Fakulteto za kineziologija kot predavatelj pri predmetu Telesna priprava športnikov.

Njegov raziskovalni interes sega na področja biomehanske diagnostike statusa telesne drže z uporabo 3D tehnologije; izokinetične diagnostike mišičnega potenciala z analizo biomehanskih rezultatov; analize kinematične diagnostike in gibalnih struktur v različnih športih ter biomehanske analize različnih tehnik alpskega smučanja z dinamičnimi kinetičnimi orodji. Njegova bogata biografija obsega več aktivnih udeležb na številnih mednarodnih konferencah in simpozijih, vodenje in koordinatorstvo v mednarodnih raziskovalnih projektih, ki jih financira Evropska komisija (projekt IPA SpineLab) kot tudi avtorstvo in soavtorstvo vrste znanstvenih člankov v obdobju od leta 1997 do danes, objavljenih v odmevnih znanstvenih revijah.

Na konferenci bo izvedel predavanje z naslovom: Trendi povečanja posturalne deformacije in analiza indeksa telesne mase pri populaciji šolskih otrocih – kako izboljšati rezultate?


prof. dr. Stefano Lazzer

Univerza v Vidmu, Oddelek za medicinske in biološke znanosti, Videm, Italija

 

Profesor dr. Stefano Lazzer, rojen leta 1970 v Pordenoneju (Italija), je leta 1996 diplomiral iz znanosti o športu na Univerzi v Padovi (Italija), leta 1998 dosegel naziv magister športnih znanosti na Univerzi v Grenoblu (Francija) ter zaključil dva doktorata: s področja “Fizologije človeka« na Medicinski fakulteti (Univerze v Auvergnu, Francija) leta 2003 in še doktorat iz biotehnologije in biomedicinskih znanosti (mentor prof. PE di Prampero) na Univerzi v Vidmu v Italiji leta 2009. Od aprila 2015 je izredni profesor športnih znanosti na Univerzi v Vidmu ter od decembra 2015 direktor šole za šport in vadbo na Univerzi v Vidmu.

Njegova glavna področja raziskovanja so fiziologija mišične kontrakcije, bioenergetike in kardio-respiratornih prilagoditev telesne vadbe pri prehranjenih in debelih osebah, starejših in športnikih ter ostalih specifičnih populacijah. Sodeloval je v več mednarodnih in Evropskih projektih ter je avtor ali soavtor številnih odmevnih znanstvenih člankov.


prof. dr. Goran Sporiš

Univerza v Zagrebu, Kineziološka fakulteta, Zagreb, Hrvaška


prof. dr. Đurđica Miletić

Univerza v Splitu, Kineziološka fakulteta, Split, Hrvaška

 

Profesorica dr. Durdica Miletić se je rodila v Splitu na Hrvaškem. Od leta 2014 je dekanja Kineziološke fakultete na Univerzi v Splitu na Hrvaškem, obenem deluje tudi kot redna profesorica. Pred tem je bila od leta 2010 do leta 2014 prodekanja za znanost in vodja doktorskega študij na Kineziološki fakulteti Univerze v Splitu.

Njeno znanstveno raziskovanje se nanaša na sodelovanje kot razlikovalna vodja na znanstveno-raziskovalnem projektu »Merjenje motoričnih znanj v kineziologiji« in kot raziskovalka na treh tržnih znanstvenih projektih: Oblikovanje antropoloških modelov v športu; Področje specifično-situacijskih merilnih instrumentov v kineziologiji ter Telesna dejavnosti in fitnes značilnosti pri starejših, v obdobju od leta 2001 do 2015). Je avtorica ali soavtorica več kot 90 znanstvenih in strokovnih člankov (23 WoS) in treh univerzitetnih učbenikov. Je tudi mentorica in somentorica sedmih doktorskih disertacij. Njeni glavni raziskovalni interesi se nanašajo na: motorično učenje, estetske športe, telesno aktivnosti in razlike med spoloma.


prof. dr. Jurij Planinšec

Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Maribor, Slovenija

 

Prof. dr. Jurij Planinše  je redni profesor za kineziologijo. Zaposlen je kot visokošolski učitelj na Univerzi v Mariboru, Pedagoški fakulteti. Dela na področjih gibalnega vedenja otrok in mladostnikov, didaktike športa, psiho-socialnih korelatov telesne aktivnosti, zdravstvenih vidikov telesne aktivnosti ter zdravega življenjskega sloga. Je avtor večjega števila znanstvenih člankov. Svoja dela je objavil tudi v številnih uglednih znanstvenih revijah.


dr. Ranko Rajović

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Koper, Slovenija

 

Dr. Ranko Rajović, dr. med., specialist interne medicine, je dosegel, magisterij iz nevrofiziologije ter doktorat iz fiziologije športa. Je avtor programa učnega sistema NTC, ki se izvaja v 20 državah po vsej Evropi, v sedmih državah je program akreditiran tudi s strani Ministrstva za šolstvo. Je ustanovitelj združenja Mensa v petih državah in član Odbora za nadarjene otroke Mensa International od leta 2002, kjer je bil predsednik od 2010-2012. Bil je sodelavec UNICEF-a za izobraževanje v zgodnjem otroštvu in prejemnik nagrade Mensa International za intelektualne koristi v družbi. Trenutno deluje na Pedagoški fakulteti v Kopru Univerze na Primorskem, Slovenija.


prof. dr. Carlo Reggiani

Univerza v Padovi, Oddelek za biomedicinsko znanost, Padova, Italija

 

Profesor Carlo Reggiani, je po osnovni izobrazbi zdravnik (Medicinska diploma na Univerzi v Paviji, 1972), kjer je v svoji bogati karieri univerzitetnega profesorja in raziskovalca na področju fiziologije skeletnih mišic ter mehanizmov uravnavanja moči sklepov in mehanizmov prilagajanja le-teh na vadbo oz. neaktivnost, objavil preko 205 originalnih znanstvenih člankov, indeksiranih v bazi PubMed (med njimi 84 v obdobju 2008-2017) s skupno 7230 citati (Scopus) in h indeksom 42 (Scopus).

Trenutno poleg poučevanja fiziologije na medicinski fakulteti Univerze v Padovi zaseda položaj direktorja Fakultete za kineziologijo.

Na mednarodni konferenci “Otrok v gibanju 2017” se bo predstavil s predavanjem:

“Rast in razvoj skeletnih mišic v otroštvu in adolescence”.


mag. Gordana Strkovič Tomaško, dr. med., specialistka pediatrije

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

 

Mag. Gordana Štrkovič – Tomaško je strokovnjakinja s področja pediatrije, kjer je tudi specializirala po končani diplomi na medicinski fakulteti Univerzi v Reki, Hrvaška. Na svoji profesionalni poti je poleg dela v zdravstvenem delu v enoti za nujno medicinsko pomoč delovala v specialistični pediatrični ambulanti v Bujah, v pediatrični ambulanti v Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi in , Splošni bolnici Celje. Od leta 2009 je zaposlena v Pediatrični ambulanti Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor ter je od leta 2013 glavni mentor za specializante pediatrije pri Zdravniški zbornici Slovenije. Od leta 2014 deluje tudi kot gostujoča strokovnjakinja iz področja pediatrije na Medicinski fakulteti, Univerze v Mariboru

Je članica več strokovnih združenj: Slovensko zdravniško društvo, Združenje za pediatrijo, Strokovna skupina primarnih pediatrov, Slovensko društvo za celiakijo in Zavod 13.

Redno sodeluje na strokovnih in znanstvenih srečanjih, kjer se je od začetka kariere do danes udeležila in kot vabljena predavateljica sodelovala na več mednarodnih kongresih in strokovnih sestankih ter objavila več znanstvenih in strokovnih prispevkov.

Na kongresu Otrok v gibanju 2017 se bo predstavila s predavanjem: Posledice pomanjkanja gibanja na rast in razvoj otrok.


prof. dr. Branko Škof

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Ljubljana, Slovenija

 

Branko Škof je redni profesor Univerze v Ljubljani, Fakultete za šport, kjer dela na področjih Atletika in Kondicijska priprava.

Njegovo strokovno delovanje je povezano z dolgoletnim trenerskim in organizacijskim delom tako z vrhunskimi tekači kot tudi z razvojem rekreativnega teka v Sloveniji. Napisal je več knjig, med katerimi je za slovensko športno znanost in stroko še zlasti pomembna Šport po meri otrok in mladostnikov (2016).

Dr. Branko Škof je tudi avtor in soavtor 500 zapisov v SICRIS. Številna svoja dela ima objavljena v eminentnih znanstvenih revijah.


prof. dr. Martin Zvonař

Masarykova univerza, Fakulteta za šport, Brno, Češka

 

Dr. Martin Zvonař, dela kot izredni profesor na Fakulteti za študije o športu, Oddelek za kineziologijo na Masarykovi Univerzi v Brnu, Češka republika. Je prodekan za raziskave in razvoj na Fakulteti za študije o športu od leta 2009, pred tem je zasedal mesto vodje Oddelka za kineziologijo.

Področja negovega znanstvenega delovanja so: kinantropologija, biomehanika in diagnostika gibalnih sposobnosti.

Sodeloval je v več  raziskovalnih projektih:

  • Od 2016 – pilotni projekt “Analiza kinematike in dinamike hoje v nosečnosti”, v sodelovanju z družbo zdravstvenega zavarovanja na Češkem, Brno (Češka).
  • 2012-2015 – raziskovalni projekt »Fizični, funkcionalni in motorični razvoj srednešolcev glede na njihovo telesno aktivnost« z Univerzi v Presovu (Slovaška).
  • 2013-2015 – kot član projektne skupine v projektu “Zaposlovanje najboljših mladih znanstvenikov za krepitev mednarodnega sodelovanja” – Izobraževanje za operativni program za konkurenčnost, strukturni skladi Evropske unije (EU), v programskem obdobju 2007-2013.