Teme konference

Ključna tematska področja znanstvenega in strokovnega dela konference bodo predstavljena v sedmih vsebinskih sklopih:

  • GIBALNE KOMPETENCE V CELOSTNEM RAZVOJU OTROKA
  • BIOMEHANSKI, FIZIOLOŠKI IN ZDRAVSTVENI VIDIKI GIBALNEGA RAZVOJA
  • PSIHOLOŠKI, SOCIALNI IN PEDAGOŠKI VIDIKI GIBALNEGA RAZVOJA OTROKA
  • PRILAGOJENA GIBALNA/ŠPORTNA AKTIVNOST OTROKA
  • URAVNOTEŽENA PREHRANA IN CELOSTNI RAZVOJ OTROKA
  • FIZIČNO OKOLJE KOT SPODBUDA GIBALNEGA RAZVOJA OTROKA
  • GIBALNA/ŠPORTNA AKTIVNOST OTROK – PROSTE TEME

Svoje izsledke raziskovanja bodo predstavili uveljavljeni domači in tuji strokovnjaki v sklopu plenarnih predavanj in aktivni udeleženci v sklopu posameznih sekcij. Predavanjem bodo sledile strokovne delavnice »Aktivni v vrtcu in šoli«, preko katerih bodo strokovnjaki predstavili primere dobrih praks prenosa znanja na obravnavanem področju.

Konferenca in strokovne delavnice so namenjene vsem, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, zdravnikom, raziskovalcem, visokošolskim učiteljem in študentom ter tudi strokovnjakom, ki se ukvarjajo z oblikovanje spodbudnega fizičnega okolja za otroke ter ostalim, ki jih izbrane teme konference zanimajo. Vabimo vas, da s svojo prisotnostjo in vašimi najnovejšimi spoznanji konferenco obogatite.