Otrok v gibanju

Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za kineziološke raziskave v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za šport, Univerzo na Primorskem, Pedagoško fakulteto, Univerzo v Mariboru, Pedagoško fakulteto in Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca Maribor, organizira 9. mednarodno znanstveno in strokovno konferenco »Otrok v gibanju«. Gibalna/športna aktivnost je integralni del otrokovega vedenja in stalne komunikacije z okoljem, zato je nujna za skladen razvoj otroka. Današnji življenjski slog, ki ga družba oblikuje in ponuja mladim, vsekakor ne spodbuja vsakodnevne gibalne/športne aktivnosti. Še več, potreba po gibanju, ki človeka spremlja skozi celotno evolucijo, žal izginja.

Novost konference so strokovne delavnice »Aktivni v vrtcu in šoli«, katerih namen je predstaviti novejše pristope, ki se uporabljajo v praksi.


Uradni jeziki

Plenarna predavanja in znanstvene sekcije bodo potekale v angleškem jeziku. Predavanja v sklopu sekcij strokovnega dela konference in strokovne delavnice pa v slovenskem ali angleškem jeziku.


Potrdila (aktivni in pasivni udeleženci)

Udeleženci mednarodne konference bodo prejeli potrdila v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

http://www.mizs.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/napredovanje_v_nazive/


Pomembni datumi

  • do 15. avgusta 2017 oddaja povzetka
  • (15. julij – potrditev prispevkov oddanih do 10. julija) do 25. avgusta 2017 potrditev o sprejetju povzetka
  • do 20. julija 2017 plačilo nižje kotizacije za udeležence s potrjenimi povzetki
  • do 1. septembra 2017 plačilo kotizacije za udeležence s povzetki v e-zborniku
  • do 15. septembra 2017 plačilo kotizacije za prijavljene udeležence brez povzetkov
  • 2. oktober 2017 začetek konference