+386 5 663 77 00 ovg@zrs-kp.si
4. - 6. 10. 2021 / 4th to 6th October 2021

Znanstveni svet

Predsednik:

 • prof. dr. Rado Pišot, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Slovenija

Člani:

 • prof. dr. Boštjan Šimunič, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Slovenija
 • izr. prof. dr. Uroš Marušič, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Slovenija
 • prof. dr. Samo Fošnarič, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Slovenija
 • prof. dr. Jurij Planinšec, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Slovenija
 • prim. assist. prof. dr. Jernej Završnik, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Slovenija
 • prof. ddr. Helena Blažun Vošner, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Slovenija
 • med., dr. Matjaž Homšak, predsednik Združenja pediatrov Slovenije
 • izr. prof. Maja Pajek, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Slovenija
 • prof. dr. Irena Rogelj, Univerza v Ljubljani, Biohtehniška fakulteta, Slovenija
 • prof. dr. Petra Golja, Univerza v Ljubljani, Biohtehniška fakulteta, Slovenija
 • Prof. dr. Tomislav Krističević, Univerza v Zagrebu, Kineziološka fakulteta, Hrvaška
 • Prof. dr. Nebojša Maksimović, Univerza v Novem Sadu, Fakulteta za šport in športno vzgojo, Srbija
 • Izr. prof. dr. Nenad Stojilković, Univerza v Nišu, Fakulteta za šport in športno vzgojo, Srbija;