+386 5 663 77 00 ovg@zrs-kp.si
4. - 6. 10. 2021 / 4th to 6th October 2021

Organizacijski odbor

Predsednica:

 • Saša Pišot Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za kineziološke raziskave, Slovenija

Člani:

 • Tadeja Volmut, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Slovenija
 • Matej Kleva, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za kineziološke raziskave, Slovenija
 • Luka Šlosar, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za kineziološke raziskave, Slovenija
 • Kaja Teraž, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za kineziološke raziskave, Slovenija
 • Manca Peskar, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za kineziološke raziskave, Slovenija
 • Irena Tozan, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Služba za nacionalne projekte, kontroling in planiranje, Slovenija
 • Martin Vižintin, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Center za informacijsko in infrastrukturno podporo raziskovanju, Slovenija
 • Martina Lovrečič, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Tajništvo in nabavna služba, Slovenija
 • Giuliana Jelovčan, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Slovenija
 • Črtomir Matejek, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Slovenija
 • Stojan Puhalj, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Slovenija
 • Janja Bogataj, Skupnost vrtcev Slovenije
 • Ljubomir Pavlović, Fakulteta za šport in športno vzgojo, Univerza v Nišu, Srbija