+386 5 663 77 00 ovg@zrs-kp.si
4. - 6. 10. 2021 / 4th to 6th October 2021

Vabljeni predavatelji

Plenarni predavatelji

Prof. dr. Sigmund Loland

Norveška šola za vede o športu, Oslo, Norveška

Dr. Sigmund Loland je profesor in nekdanji rektor (2005-2013) Norveške šole za vede o športu. Veliko je predaval in objavljal o športnih temah, kot so ideali Fair play-a, etike uporabe tehnologij za izboljšanje uspešnosti, epistemologija gibanja in zgodovina športnih idej. Dr. Loland je nekdanji predsednik Mednarodnega združenja za filozofijo športa (2002-03) in Evropske akademije za znanosti o športu (2011-13) in je član etičnega odbora Svetovne protidopinške agencije (2004 -). Dr. Loland je mednarodni sodelavec Ameriške akademije za kineziologijo in športno vzgojo (2004). Leta 2009 je s strani Mednarodnega združenja za filozofijo športa prejel nagrado uglednega znanstvenika. Od leta 2014 sodeluje z Mednarodnim olimpijskim komitejem kot član komisije za štipendiranje družboslovnih znanosti. Dr. Loland je navdušen smučar in trener alpskega smučanja na nacionalni kot na mednarodni ravni.

Naslov predavanja: Proti genetskim testom za odkrivanje talentov v športu: Primat fenotipa

 

Predavanje bo odprlo razpravo o nekaterih omejitvah znanosti pri prepoznavanju nadarjenosti in razumevanju kompleksnih fenotipov človeških zmogljivosti. Predlagan bo tudi drugačen pristop k identifikaciji nadarjenih v smislu etično občutljivega ter na dokazih temelječega celostnega opazovanja.

Prof. dr. Jari Parkkari, dr. med.

Fakulteta za Medicino in zdravstveno tehnologijo, Univerza v Tampere, Finska

Prof. dr. Jari Parkkari je glavni zdravnik (primarij) in vodja raziskovalnega centra za medicino športa na Inštitutu UKK v Tampereju na Finskem. Poleg tega vodi tudi izobraževanje za medicino športa in športne vadbe na Medicinski fakulteti Univerze v Tampereju. Področje njegovega raziskovanja se osredotoča na promocijo zdravja in prevencijo poškodb. Z namenom aplikacije mednarodnih raziskav je na Finskem vzpostavil tri nacionalne programe za promocijo zdravja in preprečevanje poškodb in sicer »Zdrav športnik« od leta 2006; »Zdrava šola« (telesna dejavnost in varnost v osnovnih šolah in srednjih šolah) od leta 2010; in »Pametni gibi – Smart Moves« (telesna dejavnost in varnost v poklicnih šolah in srednjih šolah) od leta 2014. Spletna mesta programov so: www.terveurheilija.fi, www.tervekoululainen.fi, in www.smartmoves.fi. Aktivno deluje tudi kot zdravnik reprezentance olimpijskega komiteja Finske, bil je tudi član zdravniške ekipe na zimskih olimpijskih igrah v Južni Koreji leta 2018.

 

Naslov predavanja: Varnost pri gibalni aktivnosti in športu otrok in mladostnikov

Prof. dr. Claudia Voelcker-Rehage

Oddelek za nevromotorično vedenje in vadbo, Univerza v Muenstru, Nemčija

Dr. Claudia Voelcker-Rehage je redna profesorica na Fakulteti za psihologijo in vede o športu Univerze v Muensterju (Nemčija). Diplomirala je leta 1998 in doktorirala leta 2002 na univerzi v Bielefeldu v Nemčiji. Bila je podoktorska raziskovalka na Georgia Institute of Technology (Atlanta, GA, ZDA) in na International University Bremen (Nemčija). Leta 2010 je bila imenovana za redno profesorico s področja človeške učinkovitosti na univerzi Jacobs Bremen, od leta 2015 do 2019 pa za redno profesorico psihologije vadbe in športa na Tehniški univerzi Chemnitz (Nemčija). Je glavna urednica nemške znanstvene revije Journal of Exercise and Sport Research, urednica revije Frontiers in Movement Science in v uredniškem odboru European Review of Aging and Physical Activity, Brain Sciences, OBM Geriatrics in Psychology of Sport and Exercise. Njeni raziskovalni interesi vključujejo nevrokognicijo in nadzor gibanja, gibalno učenje in plastičnost ter vlogo telesne aktivnosti za kognitivni razvoj in zdravje. Zlasti jo zanimajo učinki telesne aktivnosti in zmogljivosti na psihološko in nevrofiziološko delovanje, kot je kognitivna zmogljivost, pa tudi analiza razmerja med strukturo in funkcijo med kognitivno, senzorično-motorično zmogljivostjo in učenjem, npr. uspešnost pri nalogah z dvojno nalogo (dual-task). Preučuje tako otroke in mladostnike kot tudi starejše odrasle.

 

Naslov predavanja: Prednosti telesne aktivnosti in zmogljivosti za vseživljenjski kognitivni in motorični razvoj 


Uvodna predavanja v sekcije

Izr. prof. dr. Gregor Starc

Laboratorij za diagnostiko telesnega in motoričnega razvoja, Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani, Slovenija

Gregor Starc je raziskovalec na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani. Je vodja nacionalnega sistema za spremljavo telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine SLOfit in svetovalec Svetovne zdravstvene organizacije za področje otroške debelosti. Raziskovalno se ukvarja s proučevanjem dejavnih življenjskih slogov otrok in mladostnikov ter okoljskih in družbenih dejavnikov, ki jih opredeljujejo, njegovo dosedanje raziskovanje pa vključuje tudi področje povezanosti gibalnega in kognitivnega razvoja otrok in mladostnikov.

 

Naslov predavanja: Učinki omejevanja gibanja med epidemijo COVID-19 na razvoj 6- do 8-letnih otrok

 

Izr. prof. dr. Ivana Milovanović

Fakulteta za šport in športne vzgoje, Univerza v Novem Sadu, Srbija

Dr. Ivana Milovanović je zaposlena kot izredna profesorica na Fakulteti za šport in telesno vzgojo Univerze v Novem Sadu (Srbija), kjer poučuje sociologijo in sociologijo športa. Njena bibliografija obsega več kot 50 znanstvenih del, med katerimi je avtor dveh monografij in enega univerzitetnega učbenika. Sodeluje na nacionalnih in mednarodnih znanstvenih konferencah in se ukvarja z raziskavami na področju športa, športa otrok in mladine, športne rekreacije, vsakdanjega življenja, spola, socialnih konfliktov in prisilnih migracij. Strokovno se je izpopolnjevala na Univerzi v Oslu (Norveška) kot štipendistka Ministrstva za zunanje zadeve Kraljevine Norveške. Kot gostujoča profesorica je decembra 2019 poučevala na Univerzi Foro Italico v Rimu (Italija), junija 2019 pa tudi na Poletni šoli o migracijah Univerze v Palermu (Italija). Kot raziskovalka ali svetovalka sodeluje pri znanstveno raziskovalnih projektih financiranih iz evropskih, regionalnih, državnih in regijskih skladov. Je članica srbskega sociološkega združenja in Bioetičnega združenja Srbije (Sekcija za bioetiko športa).

 

Naslov predavanja: Šport mladih med socialno izključenostjo in socialno vključenostjo

Socialna izključenost in šport sta zapleteno področje raziskav, saj terjata odgovore na več področjih: javne politike, družbene slojevitosti in dostopa otrok do športa, zastopanosti žensk v športu, športu za starejše, rasnih in narodnostnih vprašanj kot predpogoja za socialno izključenost iz športa ali npr. izključenost zaradi invalidnosti …

Predavanje dr. Milovanovićeve se bo osredotočilo na nekatere vidike dihotomije med socialno izključenostjo in vključenostjo v šport mladih. Cilj predstavitve je izpostaviti preko empiričnih dognanj terenskih raziskav, zakaj in kako je šport mladih lahko dvoplasten in lahko vodi do socialne izključenosti (preko agresije in medosebnim oz. med vrstniškim nasiljem) in na drugi strani do pozitivne socialne vključenosti. Predavanje bo nadalje odprlo razpravo o omejitvenih ukrepih pandemije COVID-19 kot možni obliki socialne izključenosti športa mladih.

prof. dr. Renata Barić

Katedra za kineziološko psihologijo, sociologijo in metodologijo, Kineziološka fakulteta Univerze v Zagrebu, Hrvaška

Renata Barić je diplomirala leta 1996 na Kineziološki fakulteti Univerze v Zagrebu in magistrirala na isti fakulteti leta 2001. Prav tako je diplomirala iz psihologije na oddelku za psihologijo na Filozofski fakulteti in magistrirala iz psihologije na oddelku za psihologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Univerza v Ljubljani, Slovenija. Na isti univerzi je leta 2007 doktorirala iz psihologije. Danes je profesorica na Kineziološki fakulteti v Zagrebu. Je avtorica več kot 150 znanstvenih in strokovnih člankov. Področja njenega raziskovanja so motivacija, vodenje v športu, motorično učenje in psihološka priprava športnikov. Je pobudnica in predsednica programskega odbora simpozija športne psihologije, ki se bienalno izvaja za športne psihologe s Hrvaške in širše regije.

Poleg svojih akademskih in znanstvenih dejavnosti svoje poklicno znanje uporablja tudi v vsakdanji praksi saj kot športni psiholog sodeluje s številnimi vrhunskimi, mladimi in perspektivnimi športniki različnih športnih disciplin z namenom psihološke priprave in bila članica strokovnega time letnih Olimpijskih iger v Londonu 2012, Riu 2016 in Tokiu 2021. Njeni varovanci so svetovni, olimpijski in evropski prvaki. Redno objavlja strokovne in znanstvene članke o športni psihologiji in poglavja v monografijah ter predstavlja rezultate svojega strokovnega dela na različnih konferencah in strokovnih srečanjih. Je licencirana terapevtka za kognitivno-vedenjsko terapijo. Je tudi predsednica oddelka za športno psihologijo pri Hrvaškem psihološkem združenju.

Bila je štipendistka hrvaškega ministrstva za znanost v izobraževanju za doktorski študij v tujini. Leta 2005 je osvojila 1. nagrado za najboljši prispevek na 4. mednarodni znanstveni konferenci o kineziologiji. Leta 2015 ji je hrvaško psihološko združenje podelilo nagrado za pomemben prispevek k razvoju uporabne psihologije na Hrvaškem.

 

Naslov predavanja: Psihološka tveganja gibalne neaktivnosti pri otrocih in mladostnikih v času Covid-19 pandemije

doc. dr. Primož Kotnik, dr. med.

Katedra za pediatrijo, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Slovenija

Doc. dr. Primož Kotnik je diplomiral na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1999. Doktorat znanosti na temo signaliziranja antidiuretičnega hormona je dokončal leta 2005. Del doktorata je opravil pod mentorstvom prof. Sorena Nielsna na priznanem Water and Research Centre v Aarhusu na Danskem. Podoktorski program je opravil pod mentorstvom prof. Martina Wabitscha na Univerzitetni Pediatrični kliniki v Ulmu, Nemčija, kjer je preučeval endokrino funkcijo maščobnega tkiva. Od leta 2000 je zaposlen na Kliničnem oddelku za endokrinologijo, diabetes in metabolizem, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, od leta 2015 pa tudi kot visokošolski učitelj na Katedri za pediatrijo, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Klinična in raziskovalna področja na katerih je še posebej aktiven so rast, endokrina funkcija maščobnega tkiva in debelost pri otrocih. Sodeloval je pri številnih raziskovalnih projektih Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in Javne agencije za raziskovalno dejavnost. Kot znanstveni sodelavec je trenutno vključen v prenovo preventivnih javnozdravstvenih programov v Republiki Sloveniji, kjer sodeluje pri pripravi programov za zgodnjo multidisciplinarno prepoznavo in intervencijo pri zdravstvenih stanjih povezanih z nezdravim življenjskim slogom otrok.

 

Naslov predavanja: Srčnožilno zdravje in telesna kompetenca pri otrocih

Izr. prof. dr. Zoran Milanović

Fakulteta za šport in športno vzgojo, Univerza v Nišu, Srbija

Zoran Milanović je zaposlen kot izredni profesor na Fakulteti za šport in telesno vzgojo Univerze v Nišu, Srbija. Poleg tega je raziskovalec na Znanstveno-raziskovalnem centru Koper (Slovenija) in v inkubatorju kinantropoloških raziskav Univerze Masaryk (Češka). Več kot dve leti je delal na Kitajskem kot vodja oddelka za znanost in raziskave pri projektu “Nogometno mesto”. Je prejemnik nagrade za najboljši znanstveno-raziskovalni članek Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2019. Bil je štipendist Basileus V in Sunbeam, ki ju je ustanovila Evropska komisija (Erasmus Mundus Action) za doktorsko oziroma podoktorsko specializacijo. Zoran Milanović ima zelo ugledno znanstveno in raziskovalno produkcijo, saj je kot avtor objavil več kot 80 člankov v revijah s faktorjem vpliva. Je tudi recenzent (opravil recenzentski postopek za več kot 30 revij s faktorji vpliva).

Asist. dr. Evgen Benedik

Pediatrična klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Slovenija

Oddelek za živilstvo, Biotehniška Fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija

Asist. dr. Evgen Benedik je univ. diplomirani inženir  živilske tehnologije, ki je leta 2015 z doktorsko disertacijo “Prehrana v času nosečnosti in dojenja ter maščobno-kislinska sestava humanega mleka” doktoriral na Biotehniški fakulteti na Univerzi v Ljubljani.

Zaposlen je na Pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana na Kliničnem oddelku za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko in Kliničnem oddelku za neonatologijo. Njegova raziskovalna področja so umeščena v raziskovanje prehrane ljudi v obdobju prvih 8000 dni življenja. Kot klinični dietetik je specializiran za neonatalne, gastroenterološke in hepatološke bolnike.Prav tako je zelo aktiven na omenjenih področjih prehrane in klinične dietetike tudi iz znanstvenega vidika. Njegovo delo je odmevno tako doma kot v tujini. Je tudi aktiven član različnih uglednih domačih in tujih strokovnih in znanstvenih združenj in član Nacionalnega odbora za spodbujanje dojenja pri UNICEFU Slovenije.

 

Naslov predavanja: VPLIV COVIDA-19 NA PREHRANSKI STATUS OTROK

Posledice pandemije COVID-19 daleč presegajo posledice virusne okužbe in lahko izničijo desetletja težko doseženega napredka v pediatriji. Vpliv na prehrano in življenjski slog je eden od potopljenih delov te ledene gore z možnimi medgeneracijskimi posledicami. Prehrana in življenjski slog bi morala biti osrednja sestavina načrta odziva na takšno pandemijo. Resnično breme pandemije pri otrocih še zdaleč ni razkrito.

Doc. dr. Tadeja Volmut

Pedagoška fakulteta Koper, Univerza na Primorske, Slovenija

Dr. Tadeja Volmut, docentka za področje didaktike športa na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Raziskovalno se ukvarja s proučevanjem življenjskega sloga, gibalnega in telesnega razvoja ter gibalnih/športnih navad otrok in mladostnikov. Veliko pozornost posveča intervencijskim programom za povečanje gibalne/športne aktivnosti otrok in mladostnikov v času šolskega pouka in izven njega. Objavljenih ima več znanstvenih in strokovnih prispevkov, ki jih predstavlja na domačih in tujih znanstvenih in strokovnih konferencah. Poleg tega je tudi ena izmed urednikov in avtorjev znanstvenih in strokovnih monografij.

 

Naslov predavanja: VARIABILNOST GIBALNE/ŠPORTNE AKTIVNOSTI OTROK GLEDE NA LETNE ČASE

Redna gibalna aktivnost otrok je izredno pomemben dejavnik razvoja, saj ohranja primerno raven telesne pripravljenosti, krepi in varuje zdravje ter prispeva k oblikovanju takšnih navad in vedenjskih vzorcev, ki zagotavljajo vseživljenjsko gibalno aktivnost. Spremljanje gibalne aktivnosti je pomembno, saj bomo le tako čim prej prekinili »negativne« trende gibalne neaktivnosti in vrednotili gibalne navade otrok ter potrjevali učinkovitost intervencij.

Doc. dr. Črtomir Matejek

Pedagoška fakulteta , Univerza v Mariboru

doc. dr. Črtomir Matejek je predstojnik Oddelka za razredni pouk na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru in poučuje tudi na Fakulteti za turizem UM, kjer je odgovoren za izobraževanje alpskega smučanje in gibalne/športne aktivnosti na prostem.

Pri svojem delu organizira in izvaja tečaje za študente bodoče učitelje alpskega smučanja; za inštruktorje plavanja ter tečaje alpskega smučanja in plavanja za osnovnošolce. Izvaja laboratorijske in seminarske vaje iz predmetov športne vzgoje za razredne učitelje. Njegova področja raziskovanja vključujejo motorični razvoj otrok ter didaktiko športne vzgoje za razredne učitelje. Sodeluje in vodi različne intervencijske programe za spodbujanje in povečanje stopnje gibalne /športne aktivnosti in udeležbe šolskih otrok v športu. Rezultate dela redno objavlja v znanstvenih in strokovnih revijah in jih predstavlja na domačih in mednarodnih konferencah.

 

Naslov predavanja: Posledice ukrepov za zajezitev COVID-19 na kakovost življenja osnovnošolskih otrok

 

V obdobju pandemije COVID-19 so bili omejitveni ukrepi usmerjeni v omejevanje socialni stikov in zagotavljanja socialne distance z namenom preprečevanja širjenja okužbe. Na ta način se je družba osredotočila predvsem na ohranjanje telesnega zdravja najbolj ogroženega dela populacije. Hkrati pa so bili na ta način zapostavljeni vsi ostali vidiki zdravja, splošnega počutja in kakovosti življenja. Kar je še posebej očitno pri otrocih in mladostnikih, kot najbolj ranljivemu delu populacije. Številni raziskovalci in strokovnjaki, kot tudi naša študija ,ugotavljamo, da je kakovost življenja otrok v obdobju pandemije COVID-19 drastično upadla in temu problemu bomo v predavanju posvetili več pozornosti

Izr. prof. dr. Uroš Marušič

Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Slovenija

Dr. Uroš Marušič je zaposlen na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper in Alma Mater Europaea – ECM (Slovenija). Diplomiral je na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, na smeri Kibernetika v medicini (2011) in doktoriral na študijskem programu Aplikativna kineziologija, Univerze na Primorskem (2015). Kot mladi raziskovalec se je poglobil v področje nevroznanosti gibanja. Tekom doktorskega usposabljanja je deloval tudi v raziskovalni skupini dr. Romaina Meeusena na Oddelku za fiziologijo človeka na Vrije Universiteit Brussel (Bruselj, Belgija). V letu 2013 je prejel prestižno nagrado »Young investigator award (oral)« na kongresu European college of sport science v Barceloni ter kot vabljen predavatelj izvedel predavanje na kongresu Japanese Society of Physical Fitness and Sports Medicine (JSPFSM) v Tokiju (Japonska). Od leta 2013 je Uroš Marušič objavil 25 izvirnih znanstvenih člankov ter 10 preglednih znanstvenih člankov. Je član uredniškega odbora znanstvene revije European Review of Aging and Physical Activity (EURAPA). V letih 2017 in 2018 je gostoval na prestižni univerzi University of Michigan (Michigan, ZDA) ter na Albert Einstein College of Medicine (New York, ZDA). V obdobju med septembrom 2018 in februarjem 2019 je gostoval v laboratoriju prof. dr. Nicolaas Bohnen-a (Functional Neuroimaging, Cognitive and Mobility Laboratory, University of Michigan, ZDA). Od novembra 2020 vodi mednarodni projekt Horizon 2020 z naslovom TwinBrain (TWINning the BRAIN with machine learning for neuro-muscular efficiency) v vrednosti 0.9 mio EUR.

 

Naslov predavanja: Nevroznanstveni pogled na obogateno okolje za uspešen senzorični, motorični in kognitivni razvoj

Dogodki v zgodnjem življenju lahko pomembno vplivajo na strukturne in funkcionalne spremembe možganov. Znano je, da lahko obogateno okolje izboljša gibalne sposobnosti in, da je razvoj osnovnih gibalnih sposobnosti ključnega pomena že v predšolski in osnovnošolski dobi. V sklopu predavanja bomo predstavili pregled nevroznanstvenih in vedenjskih študij, ki so preučevale posledice obogatenih in/ali nizko-stimulirajočih okolij na možgane v procesu razvoja s ciljem razvoja ustreznih intervencij.

 

 

Doc. dr. Matej Plevnik

Fakulteta za vede o zdravju, Univerza na Primorskem, Slovenija

Dr. Matej Plevnik je docent za področje kineziologije na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem. Zaključil je program športne vzgoje na Fakulteti za šport v Ljubljani in doktorski program kineziologije na Univerzi na Primorskem. Njegov raziskovalni focus sega v preučevanje vseživljenjskega gibalnega razvoja ter preučevanje umetnosti (glasba /ples) z vidika kineziologija. Zaposlen je kot docent na Fakulteti za vede o zdravju, kjer je tudi trenutni prodekan za kakovost na področju kineziologije.

 

Naslov predavanja: Prednosti gibanja in igre v naravnem okolju za otroke in mladostnike

Študije ugotavljajo številne prednosti gibanja, vadbe in igre v naravnem okolju. Naravno okolje nudi številne možnosti za organizacijo vadbe, pri čemer otrok/vadeči premaguje številne izzive. Pri gibanju v naravnem okolju vadeči dosega nižji občutek napora v primerjavi z gibanjem v notranjem okolju. Hkrati dosegamo izrazit celostni vpliv na razvoj posameznika. V obdobju pandemije Covid-19 je bila organizirana izvedba gibalnih/športnih programov otrok in mladostnikov v naravnem/zunanjem okolju ob upoštevanju zaščitnih ukrepov in priporočil velikokrat predlagana kot edino sprejemnljiva.