+386 5 663 77 00 ovg@zrs-kp.si
7. - 9. 10. 2019 / 7th to 9th October 2019

VABLJENI PREDAVATELJI

Plenarni predavatelji

Prof. dr. Anita Hökelmann

Inštitut za športne znanosti, Univerza v Magdeburgu, Nemčija

Na konferenci se bo predstavila s predavanjem: »Gibalna / športna aktivnost in kognicija«


Prof. dr. Sandra Pais

Center za raziskovanje in razvoj na področju zdravja, Univerza Algavre, Potrugalska


Prof. dr. Marcela González-Gross

Oddelek za zdravje in človekovo delovanje, Fakulteta za telesno aktivnost in športne znanosti INEF, Tehniška univeza v Madridu, Španija


Uvodni predavatelji v sekciji

prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Slovenija

Na konferenci se bo predstavil s predavanjem: »Pomen gibanja za skladen otroški razvoj«


doc. dr. Marta Bon

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Slovenija

Na konferenci se bo predstavila s predavanjem: »So-ustvarjalci aktivnega okolja športa otrok in mladine«


doc. dr. Sanja Šalaj

Fakulteta za kineziologijo, Univerza v Zagrebu, Hrvaška


prof. dr. Irena Rogelj

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Slovenija

Na konferenci se bo predstavila s predavanjem: »Vpliv dejavnikov v zgodnjem življenju na otrokovo rast in sestavo telesa«


prof. dr. Maha Mahmoud Shafik Ebeid

Univerza v Aleksandriji, Fakulteta za športno vzgojo za dekleta, Egipt


doc. dr. Elena Komova

Inštitut za šport in medicino športa, Ruska državna univerza za športno vzgojo, mlade, turizem in raziskovanje, Moskva, Rusija

Na konferenci se bo predstavila s predavanjem: »Uporaba infromacijske tehnologije za zajem in korekcijo gibalnega stanja učencev«


izr. prof. dr. Vladimir Ivančev, dr. med.

Kineziološka fakulteta v Splitu, Univerza v Splitu, Hrvaška

Na konferenci se bo predstavil s predavanjem: »Prednosti in slabosti zgodnje specializacije v športu«


izr. prof. dr. Nenad Stojiljković

Fakulteta za šport in telesno vzgojo, Univerza v Nišu, Srbija


prof. dr. Siniša Kovač

Fakulteta za šport in telesno vzgojo, Univerza v Sarajevu, Bosna in Hercegovina