+386 5 663 77 00 ovg@zrs-kp.si
4. - 6. 10. 2021 / 4th to 6th October 2021

Častno pokroviteljstvo konference »OTROK V GIBANJU / A CHILD IN MOTION«

Spoštovani prof. dr. Pišot,

ko mi izvrstne posameznice in posamezniki, podjetniki, nevladne organizacije ali drugi uresničevalci različnih projektov predstavljate svoje delo, vedno znova ugotavljam, da imamo v Sloveniji mnogo izjemnih družbeno angažiranih posameznikov z veliko znanja, energije in volje pomagati sočloveku.

Raziskovalci Inštituta za Kineziološke raziskave Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (ZRS Koper) pomembno prispevate k temu, kako bolje organizirati in ponuditi vsebine gibalne oz. športne aktivnosti. Vesel sem, da boste problematiko osvetlili tudi na 11. mednarodni znanstveni in strokovni konferenci »OTROK V GIBANJU / A CHILD IN MOTION«, ki jo organizirate v Tednu otroka, oktobra 2021. Tematika je v luči epidemije koronavirusne bolezni izjemno pomembna, saj ukrepi za zajezitev epidemije s seboj prinašajo tudi številne izzive – vsekakor tudi na obravnavanem področju. O njih se moramo ne le pogovarjati, temveč za (morebitne) negativne posledice iskati predvsem učinkovite rešitve. Tudi zato mi bo v čast prevzeti častno pokroviteljstvo nad konferenco, ki jo organizirate v začetku oktobra 2021. Z veseljem se je bom tudi udeležil in nagovoril udeležence. S spoštovanjem,

Peter Svetina varuh človekovih pravic