+386 5 663 77 00 ovg@zrs-kp.si
7. - 9. 10. 2019 / 7th to 9th October 2019

Najava

Znanstveno-raziskovalno središče Koper INŠTITUT ZA KINEZIOLOŠKE RAZISKAVE

v sodelovanju s partnerji

vabi na

10. MEDNARODNO ZNANSTVENO IN STROKOVNO KONFERENCO “OTROK V GIBANJU”

»ZAGOTOVIMO OTROKU IN MLADOSTNIKU AKTIVNO OKOLJE«

7. do 9. oktober 2019

Grand Hotel Bernardin, Portorož , Slovenija

Spoštovani!

Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za kineziološke raziskave in partnerji organizirajo jubilejno 10. mednarodno znanstveno in strokovno konferenco »Otrok v gibanju«, z delovnim naslovom »Zagotovimo otroku in mladostniku aktivno okolje«. Pomanjkanje gibalnih spodbud in nezadostna količina gibalne/športne aktivnosti v otrokovem življenju namreč ne botruje le neskladnostim v razvoju ter upadanju njegove odpornosti in zdravja, temveč predstavlja grožnjo tudi njegovim gibalnim in kognitivnim kompetencam, ustvarjalnosti ter čustvenem in socialnem dozorevanju. Današnji življenjski slog, ki ga družba oblikuje in ponuja mladim, vsekakor ne spodbuja aktivnosti in spremenljivosti, ki bi jo otroci in mladostniki potrebovali. Zato je potreba in v izziv stroki, da se s problemom primerno sooči!

V okviru 10. mednarodne znanstvene in strokovne konference smo oblikovali naslednje tematske sklope:

•        GIBALNE KOMPETENCE V CELOSTNEM RAZVOJU OTROK
•        BIOMEHANSKI, FIZIOLOŠKI IN ZDRAVSTVENI VIDIKI GIBALNEGA – RAZVOJA
•        PSIHOLOŠKI, SOCIALNI IN PEDAGOŠKI VIDIKI GIBALNEGA RAZVOJA OTROKA
•        PRILAGOJENA GIBALNA/ŠPORTNA AKTIVNOST OTROKA
•        URAVNOTEŽENA PREHRANA IN CELOSTNI RAZVOJ OTROKA
•        FIZIČNO OKOLJE KOT SPODBUDA GIBALNEGA RAZVOJA OTROKA
•        GIBALNA/ŠPORTNA AKTIVNOST OTROK

Tudi tokrat bo v okviru konference potekala sekcija delavnic, z namenom prenosa dobrih praks v vsakdanje delo.

Konferenca se bo odvijala v Grand Hotelu Bernardin, Portorož od 7.do 9. oktobra 2019.

Pomembni datumi:

•        do 10. junija 2019 oddaja povzetkov prispevkov
•        do 1. julija 2019 potrditev o sprejetju povzetkov
•        do 1. avgusta 2019 plačilo kotizacije za udeležence s prispevki
•        do 15. septembra 2019 plačilo kotizacije za udeležence brez prispevkov
•        7. oktober 2019 začetek konference

Več informacij o konferenci najdete na spletni strani ovg.si

Vljudno vas prosimo, da novico o poteku konference posredujete vašim sodelavcem in kolegom doma in v tujini.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu ovg@zrs-kp.si

Vljudno vabljeni

doc. dr. Tadeja Volmut
Predsednica organizacijskega odbora

 

prof. dr. Rado Pišot
Predsednik znanstvenega sveta